Јавни позив за пријаву лица за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања у Српској отворен је још три дана, а надлежне институције позивају пензионере са најнижим примањима и грађане старије од 65 година да се пријаве на конкурс како би добили новац и тиме олакшали муке за предстојећу гријну сезону.

Министарство здравља и социјалне заштите РС објавило је 3. маја јавни позив за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије за додјелу помоћи за трошкове гријања, али у центрима за социјални рад у Српској наводе да велики број грађана није информисан о овом виду помоћи.

У јавном позиву наведено је да лица старија од 65 година имају право на ту помоћ ако немају никаквих личних примања, те ако живе у домаћинству у којем просјечна мјесечна примања по члану у посљедња три мјесеца не прелазе износ од 350 марака.

Када је ријеч о пензионерима, услов за додјелу помоћи је да су они корисници пензије од 275,29 КМ или 330,37 КМ, али и да живе у домаћинству у којем просјечна мјесечна примања по члану у посљедња три мјесеца не прелазе износ од 350 КМ. Пензионери и лица старија од 65 година пријаву достављају центрима за социјални рад у својој локалној заједници.

– Јавни позив за додјелу помоћи није довољно промовисан. Мислим да има много оних који остварују право на овај ви­д помоћи, али неће се ни пријавити јер нису упућени да је уопште јавни позив расписан. Сви они треба да искористе ових још неколико дана те прибаве потребну документацију и доставе нам – рекла је “Гласу Српске” директорица Центра за социјални рад Бањалука Ирена Јолџић и додала да све пријаве које пристигну након рока неће бити узете у разматрање.

Финансијска помоћ за трошкове гријање биће додијељена на основу података из службених евиденција, односно без пријављивања на јавни позив и корисницима права на новчану помоћ, али и лицима која остварују право на додатак на дјецу. Помоћ је предвиђена и за незапослене борце од прве до пете категорије млађе од 60 година, који су корисници мјесечног примања, али и борцима од прве до пете категорије старијим од 60 година, који се према ажурираним подацима налазе у стању социјалне потребе.

Центри и службе за социјални рад провјериће све у року пристигле пријаве, те саставити списак оних чија домаћинства испуњавају услове за додјелу новца у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Након тога Министарство здравља и социјалне заштите утврдиће појединачни износ по домаћинству у складу са расположивим новцем.

ЕУ је половином априла додијелила БиХ 70 милиона евра помоћи за сузбијање посљедица поскупљења енергената. Од то­г износа, 20 милиона биће усмјерено ка предузећима, а преосталих 50 милиона као помоћ становништву.

Документација

Лица која се пријављују на јавни позив треба да доставе потврду о пребивалишту или копију личне карте, те увјерење Пореске управе РС о опорезивим приходима подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца. Такође, пензионери треба да доставе увјерење о износу пензије.