19. мај 2024.

Јавно комунално предузеће ,,Соколац" Соколац

Oсновано 2013. године одлуком Скупштине општине Соколац

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Поштански број: 71350
Адреса:
Цара Лазара бб
Телефон: +387 (0) 57 444 234
Факс: +387 (0) 57 444 234
Е-mail: jkpsokolac@gmail.com

Даворин Ђуровић

в.д. директора

Датум рођења: -

КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Предузеће обавља четири комуналне дјелатности:

 • услуге заједничке комуналне потрошње
 • производња и пренос топлотне енергије
 • пружање погребних услуга (на локалитету “Поље“)
 • збрињавање отпада из стамбених и пословних просторија

УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

Заједничку комуналну потрошњу чини:

 • Ручно чишћење асфалтних површина у површини
 • Прање асфалтних површина
 • Одржавање саобраћајних површина –улични сливници
 • Прољетно изграбљивање зелених површина
 • Јесење изграбљивање зелених површина
 • Одвоз крупног и кабастог отпада,
 • Чишћење зелених површина
 • Кошење траве и уклањање покошеног отпада
 • Орезивање и заштита украсног шибља
 • Орезивање живе ограде
 • Одржавање дрвореда,
 • Обнављање парковских клупа, контејнера и одржавање, корпи за смеће и заштитних ограда,
 • Одржавање споменика
 • Цвијетњаци
 • Одржавање неуређених зелених површина

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА

УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА ОТПАДА ИЗ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
ОПИС ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а
Грађани-домаћинства м² 0,012
Канцеларијски простор м² 0,641
СТР прехрана м² 1,111
СУР м² 1
СЗР, бутици и сл. м² 0,684
Киосци, камп кућице, уличне тезге паушал 12,821
Контејнер тура контејнер 17
Камион тура тура 274

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОПИС ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а НА БАЗИ 12 МЈЕСЕЦИ
ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а НА БАЗИ 6 МЈЕСЕЦИ
Физичка лица м² 1,00 2,00
Здраствене и васпитно образовне установе м² 1,60 3,20
Правна лица м² 3,00 6,00

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
ОПИС ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а
Јединична гробница 528,20
Дупла гробница 900,00
Oбичан укоп са уређењем гробног мјеста 132,50
Дубински укоп са уређењем гробог мјеста 205,13
Подизање и враћање поклопне мермерне плоче 76,92
Ископ са скидањем поклопне плоче 210,00
Израда-бетонирање цокла ( појединачно) 324,79
Израда-бетонирање цокла (дупло) 495,73
Одржавање јединичне гробнице годишње 0,00
Одржавање дупле гробнице годишње 20,51
Такас за постављање надгробног споменика 50,00
Коришћење мртвачнице (дезинфекција, струја, вода) 42,74
Такса за постављање надгробног споменика
0,00
уређење гроба, формирање хумке, постављање и скидање вијенаца 34,19
обнављање хумке након слијегања 34,19
скидање или разбијање бетонске плоче код сахране у споменик 59,83
Ексхумација ( ископ, преношење посмртних остатака у нови сандук,дезинфекција околине, оплате, одјеће, обуће 427,36
Јединична бетонска гробница 769,23
Јединична дубинска бетонска гробница 1495,73
Дупла бетонска гробница 1495,73
Дупла дубинска бетонска гробница 2222,22