21. мај 2024.

Јавно предузеће шумарства ,,Шуме Републике Српске" а.д. Соколац

Oсновано 08.06.1992. године одлуком Владе Српске Републике Босне и Херцеговине, број 03-599

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Поштански број: 71350
Адреса:
Романијска 1
Телефон: +387 (0) 57 405 303
Факс: +387 (0) 57 444 234
Е-mail: uprava@sumers.org
Веб: www.sumerepublikesrpske.org

Славен Гојковић

в.д. директора

ИСТОРИЈАТ

Јавно предузеће шумарства Српске Републике Босне и Херцеговине основано је Одлуком Владе Српске Републике Босне и Херцеговине број 03-599 од 08.06.1992. године (“Службени гласник српског народа у БиХ“, број 9/92) и регистровано је у складу са важећим прописима код Основног суда у Бања Луци на дан 03.02.1993. године и измјенама уписа од 07.02.1997., 06.07.1998.,02.11.1999., 09.04.2001. и 09.05.2001. године.

Промјена облика организовања Јавног предузећа у друштво капитала-акционарско друштво извршена је на основу Закона о измјенама и допунама Закона о шумама (“Службени гласник Републике Српске“, број:53/05) и уписана је код Основног суда у Сокоцу 26.09.2005. године.

Пун назив Јавног предузећа је: Јавно предузеће шумарства “Шуме Републике Српске“, акционарско друштво-Соколац.

Скраћени назив Јавног предузећа је: ЈПШ “Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац.

У свом пословању Јавно предузеће користи назив у пуном или скраћеном облику, у коме је исто уписано у судски регистар.

Сједиште Јавног предузећа шумарства “ Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац је на адреси Романијска 1 у Сокоцу.