22. мај 2024.

ЈПШ ,,Шуме РС" а.д. Соколац - Шумско газдинство ,,Романија" Соколац

Једна од 30 организационих јединица Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Поштански број: 71350
Адреса:
Гласиначка 11
Телефон: +387 (0) 57 448 529
Е-mail: romanija@sumers.org
Веб: www.sumerepublikesrpske.org

Страхиња Башевић

директор

ИСТОРИЈАТ

Шумско газдинство „Романија“ Соколац је једна од 30 организационих јединица Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, кој у свом саставу има следеће организационе дјелове: шумска газдинства, Центар за сјеменско-расадничку производњу, Истраживачко развојни и пројектни центар, Центар за газдовање кршом, а према потреби могу се основати и други организациони дијелови.

За обављање заједничких и стручних послова у Јавном предузећу образује се Дирекција јавног предузећа, која функционише у сједишту Јавног предузећа. У оквиру поједниних шумских газдинстава, а у циљу ефикаснијег пословања могу се формирати шумске управе, радне јединице и ревири.