18. мај 2024.

Јавна установа Туристичка организација ,,Соколац" Соколац

Oснована 20.априла 2012. године одлуком Скупштине општине Соколац

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Поштански број: 71350
Адреса:
Гласиначка бб
Телефон: +387 (0) 57 444 822
Е-mail: tosokolac@gmail.com
Веб: www.sokolacturizam.ba

Бранкица Башић

директор

Датум рођења: 23.децембар 1982.године

О ЈАВНОЈ УСТАНОВИ

Туристичка организација општине Соколац основана је Одлуком Скупштине општине Соколац, 20.априла 2012.године, а званично је уписана у судски регистар у Окружном привредном суду у Источном Сарајеву дана 06.07.2012.године.

Туристичка организација је основана у циљу вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких вриједности, те промоције и унапређења туризма на територији општине Соколац.

Туристичка организација општине Соколац обавља следеће послове:

 • Промоција туризма јединице локалне самоуправе
 • Унапређење и промоција изворних вриједности општине Соколац, као што су традиција, обичаји, етнолошко благо
 • Стварање претпоставки за валоризацију туристичких ресурса општине
 • Сарадња и координација са привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност или остале дјелатности које су директно или индиректно повезане са туристичком дјелатношћу, ради заједничког договарања, утврђивања и провођења развоја туризма и његове промоције у оквиру стратегије развоја општине
 • Промоција и организовање културних, умјетничких и спортских и других скупова и манифестација које доприносе развоју туристичке понуде општине
 • Подстицање развоја подручја општине која нису укључена или су недовољно укључена у туристичку понуду општине
 • Подстицање и организација активности усмјерених на заштиту и одржавање културно- историјских споменика и других материјалних добара од интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку понуду
 • Организовање акција у циљу очувања туристичког простора, унапређивање туристичког округа и заштите животне средине на подручју општине
 • Израде програма и планова промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма и програмских активности туристичке организације
 • Реализовање програма боравка студијских група, пружање осталих сервисних информација и услуга туристима
 • Сарадња са удружењима и невладиним организацијама из области туризма
 • Сарадња са другим туристичким организацијама у Републици Српској
 • Спровођење анкета и других истраживања у циљу утврђивања оцјене квалитета туристичке понуде на територији општине
 • Прикупљање података за потребе информисања туриста