Извјештаји о проведеним поступцима набавке

На овом дијелу wеб сајта општине Соколац можете пронаћи обавјештења о јавним набавкама роба, услуга и радова. Извињавамо се у случају евентуалних граматичких и/или лексичких грешака у објављеном тексту, грешака у садржају те било каквих других мањкавости објављеног садржаја. Обзиром на техничке и организационе услове огласи се на нашем wеб сајту преносе у цјелости онакви какви су објављени на wеб сајту Службеног гласника БиХ.

На линковима који слиједе можете наћи уводни текст обавјештења и преузети пуни текст обавјештења у електронској форми.

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-34/20
Назив предмета поступка
Израда пројекта вањско уређење стамбених зграда
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 02.09.2020. – 11:50

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-30/20
Назив предмета поступка
Набавка горива
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 02.09.2020. – 11:43

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-29/20
Назив предмета поступка
Набавка ормара по мјери за борачку организацију
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 26.08.2020. – 08:18

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-26/20
Назив предмета поступка
Набавка столица
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 26.08.2020. – 08:17

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-27/20
Назив предмета поступка
Набавка комода и касета
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 26.08.2020. – 08:16

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-28/20
Назив предмета поступка
Набавка радних столова
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 26.08.2020. – 08:16

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-2-22/20
Назив предмета поступка
Одржавање јавне расвјете за 2020.годину
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 26.08.2020. – 08:15

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-12/20
Назив предмета поступка
Реконструкција локалног пута у МЗ Маргетићи
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 22.08.2020. – 17:57

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-15/20
Назив предмета поступка
Реконструкција зграде општине Соколац
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 22.08.2020. – 17:57

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-19/20
Назив предмета поступка
Љетно одржавање путева за 2020.годину
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 22.08.2020. – 17:56

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-24/20
Назив предмета поступка
Набавка полица за архиву и завјеса
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 22.08.2020. – 17:54

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-25/20
Назив предмета поступка
Набавка ормара
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 22.08.2020. – 17:53

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-31/20
Назив предмета поступка
Набавка три комплета униформи за Комуналну полицију
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 22.08.2020. – 17:48

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-18/20
Назив предмета поступка
Израда пројекта за фекални колектор
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 31.05.2020. – 10:13

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-17/20
Назив предмета поступка
Геодетско испитивање терена
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 31.05.2020. – 10:06

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-16/20
Назив предмета поступка
Одржавање рачуноводственог проргама за 2020.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 31.05.2020. – 09:51

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-9/20
Назив предмета поступка
Набавка канцеларијског намјештаја
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 07.04.2020. – 14:29

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-10/20
Назив предмета поступка
Набавка платнених завјеса и полица за архиву
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 07.04.2020. – 14:28

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-7/20
Назив предмета поступка
Чишћење цијеви и сливника
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 13.03.2020. – 11:33

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-6/20
Назив предмета поступка
Набавка тонера
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 12.03.2020. – 10:03

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-5/20
Назив предмета поступка
Набавка робе за кафе кухињу
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 27.02.2020. – 11:47

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-3-37/19
Назив предмета поступка
Асфалтирање улице иза Спортске дворане
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 18.10.2019. – 10:04

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-36/19
Назив предмета поступка
Уређење паркинг простора иза Спортске дворане и у ул.Омладинској
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 18.10.2019. – 10:03

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-49/19
Назив предмета поступка
Реконструкција зграде општине Соколац – санитарни чворови
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 09.10.2019. – 10:00

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-48/19
Назив предмета поступка
Унутрашња реконструкција зграде општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 09.10.2019. – 09:51

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-46/19
Назив предмета поступка
Набавка опреме за видео надзор
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 07.10.2019. – 08:35

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-45/19
Назив предмета поступка
Израда идејног пројекта
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 03.10.2019. – 07:35

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-44/19
Назив предмета поступка
Утврђивање стратешких циљева и мјера
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 01.10.2019. – 09:40

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-43/19
Назив предмета поступка
Успостављање финансијског управљања и контроле
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 01.10.2019. – 09:36

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-42/19
Назив предмета поступка
Израда стратегије укупног развоја
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 01.10.2019. – 09:32

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-41/19
Назив предмета поступка
Електронско управљање ризицима
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 01.10.2019. – 09:27

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-40/19
Назив предмета поступка
Израда нултог идејног пројекта
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 27.09.2019. – 09:12

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-38/19
Назив предмета поступка
Радови на дренажи око тениских терена
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 23.09.2019. – 09:23

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-33/19
Назив предмета поступка
Набавка горива
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 16.09.2019. – 09:24

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-35/19
Назив предмета поступка
Изградња канализационог прикључка у насељу Ћилимара
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 16.09.2019. – 08:50

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-34/19
Назив предмета поступка
Изградња канализационог прикључка у насељу Ћилимара
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 16.08.2019. – 13:06

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-3-30/19
Назив предмета поступка
Унутрашња реконструкција зграде општине
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 09.08.2019. – 13:40

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-2-32/19
Назив предмета поступка
Одржавање јавне расвјете за 2019.годину
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 06.08.2019. – 11:07

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-26/19
Назив предмета поступка
Набавка и уградња столица без наслона за градски стадион
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 30.07.2019. – 09:05

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-20/19
Назив предмета поступка
Набавка столарије за потребе општине Соколац
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 30.07.2019. – 07:56

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-23/19
Назив предмета поступка
Набавка столарије за потребе општине Соколац
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 01.07.2019. – 09:02

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-31/19
Назив предмета поступка
Грађевински и лимарски радови на стадиону “Бара”
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 26.06.2019. – 08:44

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-29/19
Назив предмета поступка
Изградња потисног цјевовода у селу Калиманићи
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 20.06.2019. – 12:51

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-28/19
Назив предмета поступка
Израда елабората о резервама и квалитету питких подземних вода изворишта “Биоштица”
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 18.06.2019. – 08:16

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-25/19
Назив предмета поступка
Набавка канцеларијског материјала за 2019.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 10.06.2019. – 07:25

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-24/19
Назив предмета поступка
Израда измјене и допуне плана парцелације “Етно село Равна Романија”
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 31.05.2019. – 12:10

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-11/19
Назив предмета поступка
Доградња трибина на градском стадиону у Сокоцу
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 10.05.2019. – 08:19

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-19/19
Назив предмета поступка
Одржавање рачуноводственог програма и серверског система за 2019.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 10.05.2019. – 08:12

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-18/19
Назив предмета поступка
Израда пројекта опремања стамбених објеката А и Б на локалитету Баре у Сокоцу
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 10.05.2019. – 08:01

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-2-17/19
Назив предмета поступка
Осигурање запослених у Општинској управи за 2019.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 08.05.2019. – 11:58

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-2-16/19
Назив предмета поступка
Осигурање имовине за 2019.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 08.05.2019. – 11:49

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-3-2/19
Назив предмета поступка
Пројектовање и изградња тениских терена са пратећим објектом
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Радови, изградња цијеле грађевине или њени дијелови
Датум објаве 17.04.2019. – 12:58

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-7/19
Назив предмета поступка
Реконструкција зграде општине
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 16.04.2019. – 08:43

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-3-1/19
Назив предмета поступка
Изградња саобраћајне инфраструктуре на подручју општине Соколац
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 12.04.2019. – 12:25

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-14/19
Назив предмета поступка
Набавка столова за салу Скупштине општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 05.04.2019. – 09:33

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-13/19
Назив предмета поступка
Набавка канти урбан и канти за отпатке са улошком
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 01.04.2019. – 09:26

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-10/19
Назив предмета поступка
Набавка столица за салу Скупштине општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 21.03.2019. – 13:34

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-9/19
Назив предмета поступка
Израда главног пројекта расвјете СРЦ “Бара”
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, услуге одржавања и поправки
Датум објаве 21.03.2019. – 13:18

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-8/19
Назив предмета поступка
Набавка рачунарске опреме
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 05.03.2019. – 13:47

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-6/19
Назив предмета поступка
Набавка робе за кафе кухињу
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 04.03.2019. – 09:23

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-5/19
Назив предмета поступка
Набавка материјала за одржавање чистоће
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 04.03.2019. – 08:31

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-4-2-4/19
Назив предмета поступка
Израда шумско-привредне основе за шуме у приватној својини
Врста поступка Преговарачки поступак
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 28.02.2019. – 12:17

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-3/19
Назив предмета поступка
Набавка тонера
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 25.02.2019. – 09:15

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-32/18
Назив предмета поступка
Реконструкција и асфалтирање приступних улица у насељу насељу Брезјак
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевсински радови
Датум објаве 31.12.2018. – 07:37

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-33/18
Назив предмета поступка
Набавка службеног мотогног возила за потребе општине Соколац
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 28.12.2018. – 11:20

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-2-31/18
Назив предмета поступка
Надзор над израдом шумско-привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге
Датум објаве 10.09.2018. – 13:21

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-28/18
Назив предмета поступка
Изградња паркинг простора у ил.Филипа Вишњића код Војне зграде
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 30.08.2018. – 08:27

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-27/18
Назив предмета поступка
Завршетак радова на изградњи капеле на војничком гробљу
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 29.08.2018. – 14:27

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-26/18
Назив предмета поступка
Изградња дијела водоснабдијевања општине Соколац
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 23.08.2018. – 12:04

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-25/18
Назив предмета поступка
Набавка горива
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 22.08.2018. – 14:39

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-17/18
Назив предмета поступка
Изградња дијела система водоснабдијевања (крак 47 + крак 48)
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 06.08.2018. – 12:21

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-2-19/18
Назив предмета поступка
Одржавање јавне расвјете за 2018.годину
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Услуге, услуге одржавања и поправки
Датум објаве 05.07.2018. – 13:57

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-20/18
Назив предмета поступка
Вањско уређење зграде за алтернативни смјештај
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 05.07.2018. – 13:50

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-23/18
Назив предмета поступка Изградња прелаза водоводног цјевовода преко путне комуникације – ул. Немањина
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 03.07.2018. – 09:13

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-13/18
Назив предмета поступка Одржавање путева у љетној сезони 2018
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 02.07.2018. – 09:45

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-22/18
Назив предмета поступка Израда ревизије новелације главног пројекта III фекалне канализације
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 25.06.2018. – 14:08

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-21/18
Назив предмета поступка Израда и ревизија измјене пројекта темељне конструкције објеката А и Б на локалитету Баре у Сокоцу
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 25.06.2018. – 10:20

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-18/18
Назив предмета поступка Набавка канцеларијског материјала за 2018.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 30.05.2018. – 12:38

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-15/18
Назив предмета поступка Новелација главног пројекта – компонента III фекалне канализације за општину Соколац
Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 16.05.2018. – 14:13

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-14/18
Назив предмета поступка Израда главног пројекта кућних прикључака на водоводни систем за села и засеоке МЗ Стјенице, дијела општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 16.05.2018. – 13:00

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-12/18
Назив предмета поступка Измјене и допуне дијела регулационог плана Баре у Сокоцу
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 07.05.2018. – 11:18

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-11/18
Назив предмета поступка Одржавање серверског система и модула интегралног пакета за буџет и финансије
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, компјутерске и уз њих везане услуге
Датум објаве 03.05.2018. – 11:52

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-10/18
Назив предмета поступка Осигурање имовине за 2018.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 30.04.2018. – 13:04

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-8/18
Назив предмета поступка Осигурање запослених у Општинској управи Соколац 2018.године
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 30.04.2018. – 12:44

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-9/18
Назив предмета поступка Пројекат секундарне мреже и кућних прикључака фекалне канализације у Подроманији
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 30.04.2018. – 12:33

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-7/18
Назив предмета поступка Израда и уградња алуминијумских врата са демонтажом постојећих на објектима зграде Општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 27.04.2018. – 11:34

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-6/18
Назив предмета поступка Извођење услуга обавезне системске прољећне дератизације на подручју општине Соколац 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, здравствене и социјалне услуге
Датум објаве 04.04.2018. – 08:30

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-4/18
Назив предмета поступка Набавка тонера 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, Куповина
Датум објаве 28.02.2018. – 08:26

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-3/18
Назив предмета поступка Набавка робе за кафе кухињу Општинске управе Соколац 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, Куповина
Датум објаве 07.02.2018. – 08:51

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-2/18
Назив предмета поступка Набавка метеријала за одржавање чистоће Општинске управе Соколац 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, Куповина
Датум објаве 07.02.2018. – 08:35

Назив документа Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН
Назив предмета поступка Набавка угоститељских услуга у 2018/2
Врста уговора Услуге
Датум објаве 06.02.2018. – 13:57

Назив документа Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН
Назив предмета поступка Набавка угоститељских услуга у 2018/1
Врста уговора Услуге
Датум објаве 06.02.2018. – 13:53

Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-1/18
Назив предмета поступка Изградња водоводног прикључка за зграду К-17
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, Завршни грађевински радови
Датум објаве 05.02.2018. – 12:41