Одборници у СО Соколац

Скупштину општине Соколац сачињава 21 одборник од којих је 1 одборник из реда националних мањина