Одлуке о избору

2022.година

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку радова „Улична расвјета у улици Милана Шарца“ /14.12.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Посебне тарифе за извршење услуге по трансакционим рачунима“ /09.11.2022./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Довршетак радова на породичном стамбеном објекту у Соколовићима“ /04.10.2022./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Изградња тротоара у улици Марка Ећимовића“ /07.09.2022./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци роба „Набавка горива“ /10.08.2022./

PDF Одлука о обустави поступка набавке радова „Изградња тротоара у улици Марка Ећимовића“ /04.08.2022./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци услуга „Одржавање јавне расвјете за 2022.годину“ /12.07.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку радова „Машински ископ у насељу Вражићи“ /16.06.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Одржавање рачуноводственог програма“ /14.06.2022./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Љетно одржавање путева на подручју општине Соколац“ /14.06.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка униформи за Комуналну полицију“ /07.06.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка тонера“ /02.06.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка материјала за одржавање чистоће“ /30.05.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка робе за потребе кафе кухиње“ /30.05.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка рачунарске опреме“ /26.05.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде „Медијско праћење Општине Соколац“ /26.05.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка канцеларијског материјала за 2022.годину“ /26.05.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде „Измјена дијела Регулационог плана Занатски центар у Сокоцу“ /17.05.2022./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Реконструкција градске фонтане“ /17.05.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Обавезна прољећна дератизација на подручју општине Соколац за 2022.годину“ /29.04.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Осигурање имовине за 2022.годину“ /29.04.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Осигурање запослених у Општинској управи Соколац за 2022.годину“ /29.04.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка садног материјала за уређење улице 9.јануар и јавниох површина на подручју општине Соколац“ /21.04.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде измјена дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ /03.03.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавку робе за потребе кафе кухиње“ /25.02.2022./

PDF Одлука о прихватању понуде измјена дијела Регулационог плана „Занатски центар“ /16.02.2022./

2021.година

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка потребне робе ради прикључка водоводне мреже у насељу Вражићи“ /10.11.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку радова „Машински ископ, затрапавање и загртање водоводних цијеви у насељу Вражићи“ /10.11.2021./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци роба радова „Реализација путне инфраструктуре на подручју општине Соколац“ /26.10.2021./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци роба радова „Прикључак на топловодну мрежу објеката у улици Немањиној“ /22.10.2021./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци роба „Набавка горива“ /13.08.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за дезинфекцију /12.07.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку радова ,,Постављање субова и свјетиљки у насељу ,,Казани“ /21.06.2021./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова ,,Љетно одржавање путева на подручју општине Соколац“ /14.06.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде ,,Медијско праћење Општине Соколац“ /21.05.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба ,,Набавка канцеларијског материјала за 2021.годину“ /20.05.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга ,,Одржавање рачуноводственог програма и серверског система 2021″ /23.04.2021./

PDF Одлука о поништењу поступка јавне набавке /23.04.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга ,,Осигурање имовине за 2021.годину“ /09.04.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга ,,Осигурање запослених у општинској управи за 2021.годину“ /01.03.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за ,,Набавка рачунарске опреме“ /19.02.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за ,,Набавка тонера“ /15.02.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за ,,Набавка материјала за одржавање чистоће“ /12.02.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка робе за потребе кафе кухиње“ /12.02.2021./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба ,,Набавка божићне декорације“ /28.01.2021./

2020.година

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку радова „Поправка макадамског пута Бабине“ /01.12.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Ангажовање радне машине SCD на поправци макадамског пута Маргетићи-Кошутица“ /01.12.2020./

PDF Одлука о прихватању услуга за „Главни пројекат за изградњу Градске куће, трга и спомен обиљежја“ /16.11.2020./

PDF Одлука о прихватању радова за „Асфалтирање улица у Сокоцу“ /26.10.2020./

PDF Одлука о набавци радова „Изградња фекалне канализације у улици Војводе Мишића“ /23.10.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка неопходне опреме ради пуштања расвјете код ресторана Кум“ /12.10.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку радова „Земљани радови у насељу Казани“ /12.10.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку радова „Поправка макадамског пута Пећник-Кути“ /07.10.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга – Израда пројекта „Вањско уређење стамбених зграда А и Б у улици Немањина“ /27.08.2020./

PDF Одлука о прихватању радова за „Завршетак радова на преосталим канцеларијама“ /25.08.2020./

PDF Одлука о прихватању радова за „Реконструкција зграде општине Соколац“ /25.08.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка три комплета униформи за Комуналну полицију“ /01.07.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка столица“ /29.06.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка радних столова“ /29.06.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка ормара по мјери за Борачку организацију“ /29.06.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка комода и касета“ /29.06.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка ормара“ /29.06.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка полица за архиву и завјеса“ /29.06.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Чишћење цијеви и сливника ангажовањем специјалног возила Woma цистерне са уграђеном пумпом за чишћење, проштопавање и усисавање“ /25.05.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Израда пројекта за фекални колектор од реципијента у Гласиначком пољу до насеља Казани“ /20.05.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Геодетско снимање терена и израда геодетских подлога за израду фекалног колектора од Гласиначког поља до насеља Казани-Соколац“ /20.05.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка канцеларијског материјала за 2020.годину“ /20.05.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Одржавање рачуноводственог програма и серверског система 2020“ /23.04.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка канцеларијског намјештаја“ /25.03.2020./

PDF Одлука о набавци роба „Набавка путничког моторног возила“ /19.03.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Обавезна прољећна дератизација на подручју општине Соколац за 2020.годину“ /18.03.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка платнених завјеса и полица за архиву“ /25.03.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Чишћење цијеви и сливника ангажовањем специјалног возила Woma цистерне са уграђеном пумпом за чишћење“ /19.02.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавку тонера“ /14.02.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка рачунарске опреме“ /14.02.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавку робе за потребе кафе кухиње“ /10.02.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за „Набавка материјала за одржавање чистоће“ /10.02.2020./