Одлуке о избору

2020.година

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба ,,Набавка платнених завјеса и полица за архиву” /25.03.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба ,,Набавка канцеларијског намјештаја” /25.03.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Чишћење цијеви и сливника” /19.02.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавку робе за потребе кафе кухиње” /10.02.2020./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавка материјала за одржавање чистоће” /10.02.2020./

2019.година

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку радова “Изградња канализационог прикључка у насељу Ћилимара” /15.08.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Грађевински и лимарски радови на стадиону “Бара” /20.06.2019./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу Уговора о набавци роба “Набавка столарије за потребе општине Соколац” /12.06.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга Израда елабората о резервама и квалитету питких подземних вода изворишта „Биоштица“ /04.06.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба “Набавка канцеларијског материјала за 2019.годину /27.05.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде израда измјене и допуне дијела плана парцелације “Етно село Равна Романија” /22.05.2019./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу Уговора о набавци радова Вањско освјетљење спортско-рекреативног комплекса у Сокоцу /30.04.2019./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу Уговора о набавци радова „Доградња трибина на градском стадиону у Сокоцу“ /12.04.2019./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу Уговора о набавци радова „Пројектовање и изградња тениских терена са пратећим објектом“ /19.03.2019./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу Уговора о набавци радова „Изградња саобраћајне инфраструктуре на подручју општине Соколац“ /18.03.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавка столова за салу Скупштине општине Соколац” /14.03.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавка столица за салу Скупштине општине Соколац” /14.03.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавка рачунарске опреме” /21.02.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавка клупа урбан и канти за отпатке са улошком” /21.02.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавка материјала за одржавање чистоће” /15.02.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавка робе за потребе кафе кухиње” /15.02.2019./

PDF Одлука о прихватању понуде за “Набавка тонера” /15.02.2019./

2018.година

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка новогодишње декорације„ /26.12.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци роба „Набавка службеног моторног возила за потребе општине Соколац„ /13.12.2018./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга надзора над израдом шумско-привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Соколац /29.08.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Завршетак радова на изградњи капеле на Војничком гробљу„ ЛОТ 2 /07.08.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Завршетак радова на изградњи капеле на Војничком гробљу” ЛОТ 1 /07.08.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци услуга „Одржавање јавне расвјете за 2018.годину„ /22.06.2018./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Израда и ревизија измјене пројеката темељне конструкције„ путем директног споразума /08.06.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Љетно одржавање путева на подручју општине Соколац за 2018.годину„ /05.06.2018./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Израда ревизије новелације главног пројекта III фекалне канализације„ /01.06.2018./