Free Porn eşya depolama pornhub Galabetbonuslari.com Galabetadresi.com Galabetcasino.com Vipparkbahissitesi.com Vipparkcanlicasino.com Vipparkcanlislotsitesi.com Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler paper.io yohoho.io yohoho unblocked io games unblocked 1v1.lol unblocked io games unblocked google sites slope play unblocked games io games padisahbetgirisyap.com padisahbetgirisadresi.net padisahbetbahis.net padisahbetcasino.com deneme bonusu یاس بت وین بت وان کیک بت هتریک بت manotobet takbet betcart ریتزو بت alvinbet بت فا betboro رومابت megapari mahbet betforward io games unblocked unblocked games google sites fnaf unblocked github yohoho unblocked github.io unblocked games krunker.io drive mad 1v1.lol classroom 6x unblocked io games unblocked io games Ankara Escort watch teen sex online
14. јун 2024.

Бојана Косорић, дипл. економиста

ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 055

066 251 202

bojana.kosoric@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 26.3.1989. године у Сокоцу. Основну школу и гимназију завршила у Сокоцу. Године 2012. дипломирала на Економском факултету Пале, одсјек Економија јавног сектора.

Од 2013. до 2018. године обављала послове Самосталног стручног сарадника за послове рачуноводства у Јавној установи Центар за социјални рад Соколац, уз повремено ангажовање у Одјељењу за привреду и финансије Општине Соколац (2015/2016. год.).

Од септембра 2018. године распоређена на послове и радне задатке Шефа одсјека за финансије и буџет у Одјељењу за привреду и финансије Општине Соколац.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА

Одсјек за финансије и буџет врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финансирања у Општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе извршења и расходе буџета, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета Општине, израђује извјештаје и информације из ове области и доставља их на увид надлежним органима, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

НАДЛЕЖНОСТИ ШЕФА ОДСЈЕКА

  • руководи Одсјеком за финансије и буџет
  • учествује у изради нацрта и приједлога буџета Општине
  • врши буџетирање и подношење извјештаја у складу са рачуноводственим класификацијама
  • спроводи све законом прописане акте и одлуке, који се тичу финансијског и буџетског пословања, а посебно Закон о трезору ( „Сл.гласник Р.С.“ број 16/05 и 92/09), те Одлуку Владе Р.С. о увођењу трезора у јединице локалне самоуправе („Сл. Гласник Р.С.“ број 56/11 )
  • прати обезбјеђује правилан пренос средстава буџетским корисницима
  • заједно са Начелником Одјељења стара се о законитости, правилном и рационалном трошењу буџетских средстава
  • извјештава Начелника Одјељења о свом раду и раду Одсјека за финансије
  • прати рад сваког извршиоца у Одсјеку за финансије
  • врши и друге послове које му стави у надлежност Начелник Одјељења
  • за свој рад и рад Одсјека одговара Начелнику Одјељења