Free Porn eşya depolama pornhub Galabetbonuslari.com Galabetadresi.com Galabetcasino.com Vipparkbahissitesi.com Vipparkcanlicasino.com Vipparkcanlislotsitesi.com Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler paper.io yohoho.io yohoho unblocked io games unblocked 1v1.lol unblocked io games unblocked google sites slope play unblocked games io games padisahbetgirisyap.com padisahbetgirisadresi.net padisahbetbahis.net padisahbetcasino.com deneme bonusu یاس بت وین بت وان کیک بت هتریک بت manotobet takbet betcart ریتزو بت alvinbet بت فا betboro رومابت megapari mahbet betforward io games unblocked unblocked games google sites fnaf unblocked github yohoho unblocked github.io unblocked games krunker.io drive mad 1v1.lol classroom 6x unblocked io games unblocked io games Ankara Escort watch teen sex online
14. јун 2024.

Љиљана Дамјановић, дипл. економиста

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ (П.О. НАЧЕЛНИКА)

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 715, локал 205

066 805 231

ljiljana.damjanovic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 11.11.1980. године у Сокоцу. Основну и средњу школу завршила у Сокоцу. 1999. године уписала Економски факултет, а 2005. године стекла звање дипломирани економиста.

Од 2007. године запослена у Општинској управи општине Соколац у Одјељењу за општу управу, на реферату самостални стручни сарадник за ISO-стандарде и стручнo усавршавање запослених.

Обављала функцију одборника у Скупштини општине Соколац у два мандата од 2000. до 2008. године. Бавила се друштвеним радом, кроз рад различитих омладинских организација са подручја општине Соколац, од своје 14-те године радила хонорарно, као спикер, на тадашњој „Радио-Романији“, све до 2001. године.

Удата, мајка двоје дјеце.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење за општу управу припрема одлуке и друге акте из своје надлежности, врши стручне послове који се односе на послове пријемне канцеларије, послове грађанских стања, матичне књиге, држављанство, лично име и друго, борачко-инвалидску заштиту, радне односе и социјалну заштиту грађана, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи, послове дактилографа, послове чишћења и физичког обезбјеђења објекта, те друге послове органа управе који нису у надлежности других одјељења.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

 • руководи и координира радом Одјељења и врши распоред послова и задатака на службенике и раднике у Одјељењу
 • обезбјеђује законитост и правилност, благовременост и економичност у извршавању послова и задатака
 • организује и унапређује рад у Одјељењу
 • прати стање у областима за које је Одјељење надлежно и покреће иницијативе за рјешавање актуелних питања
 • израђује нацрте нормативних аката из надлежности Одјељења
 • води управни поступак
 • утврђује програм рада Одјељења, стара се о његовом извршавању и извјештава начелника Општине о раду Одјељења
 • прати рад сваког извршиоца у Одјељењу
 • координира рад са осталим одјељењима
 • врши израду информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења
 • прати законе, прописе и друге акте из области рада Одјељења
 • обавља и друге послове које му стави у надлежност Начелник
 • за свој рад и рад Одјељења одговара Начелнику