Планиране јавне набавке

Број: 02-4042/1
Соколац, 15.01.2021.године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 79. став 2. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 10/05 и 34/07 ), и Одлуке о усвајању буџета Општине Соколац за 2021.годину број: 01-400-395 од 18.12.2020. године, Начелник општине Соколац, дана 15.01.2021.године доноси

Одлуку о плану набавке роба, услуга и радова за 2021.годину

I

Овом одлуком усваја се План набавке роба, услуга и радова за 2021.годину.

II

План набавке роба, услуга и радова за 2021.годину је усклађен са Буџетом општине Соколац за 2021.годину.

III

Табеларни приказ планираних јавних набавки за 2021.годину је саставни дио ове Одлуке.

IV

Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Огласној табли Општине Соколац и званичном сајту Општинске управе Соколац.

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2021.годину (17.05.2021.)

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2021.годину (15.02.2021.)

PDF Одлука о плану набавке роба, услуга и радова за 2021.годину (15.01.2021.)

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2020.годину (05.11.2020.)

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2020.годину (19.03.2020.)

PDF Одлука о плану набавке роба, услуга и радова за 2020.годину (28.01.2020.)

PDF Правилник о поступку директног споразума општине Соколац (11.03.2015.)

PDF Правилник о јавним набавкама општине Соколац (11.03.2015.)

PDF Правилник о успостављању и раду комисије за јавне набавке (11.03.2015.)