Планиране јавне набавке

Број: 02-404-1
Соколац, 13.01.2023.године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број: 39/14 и 59/22) и члана 79. став 2. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 17/17 и 33/17 ), и Одлуке о усвајању буџета за 2023.годину број 01-400-489 од 29.12.2022.године, Начелник општине Соколац, дана 13.01.2023.године доноси

Одлуку о плану набавке роба, услуга и радова за 2023.годину

I

Овом одлуком усваја се План набавке роба, услуга и радова за 2023.годину.

II

План набавке роба, услуга и радова за 2023.годину је усклађен са Буџетом општине Соколац.

III

Табеларни приказ планираних јавних набавки за 2023.годину је саставни дио ове Одлуке.

IV

Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Огласној табли Општине Соколац и порталу „Соколац-срце Романије“.

PDF План јавних набавки за 2023.годину (29.12.2022.)

PDF Одлука о плану набавке роба, услуга и радова за 2023.годину (13.01.2023.)

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2022.годину (26.12.2022.)

PDF Одлука о плану набавке роба, услуга и радова за 2022.годину (11.04.2022.)

PDF Одлука о плану набавке роба, услуга и радова за 2022.годину (16.01.2022.)

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2021.годину (17.05.2021.)

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2021.годину (15.02.2021.)

PDF Одлука о плану набавке роба, услуга и радова за 2021.годину (15.01.2021.)

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2020.годину (05.11.2020.)

PDF Одлука о измјени плана набавке роба, услуга и радова за 2020.годину (19.03.2020.)

PDF Одлука о плану набавке роба, услуга и радова за 2020.годину (28.01.2020.)

PDF Пословник о раду Комисије за јавну набавку (01.02.2023.)

PDF Правилник о одлучивању и гласању (27.01.2023.)

PDF Правилник о поступку директног споразума општине Соколац (11.03.2015.)

PDF Правилник о јавним набавкама општине Соколац (24.01.2023.)

PDF Правилник о успостављању и раду комисије за јавне набавке (11.03.2015.)