Подстицаји

Р.Б. НАЗИВ ПОДСТИЦАЈА ВРСТА ЦИЉ СЛУЖБА КОЈА СПРОВОДИ ПРОЦЕДУРУ НА СНАЗИ ОД ПРЕУЗМИ
1. Накнада за једнократну ренту и уређење градског грађевинског земљишта (на период од 5 година) Плаћање на рате Стимулисати улагање у општини Соколац Општина Соколац 2014.год. Преузми
2. Накнада за једнократну ренту и уређење градског грађевинског земљишта (на период од 10 година) Плаћање на рате Стимулисати улагање у општини Соколац Општина Соколац 2013.год. Преузми
3. Накнада за легализацију изграђених објеката (плаћање на рате) Плаћање на рате Повећати степен легализације изграђених објеката Општина Соколац 2013.год. Преузми
4. Накнада за легализацију изграђених објеката (Плаћање готовински одједном (раније) уз додатни попуст од 10%) Ослобађање од плаћања Повећати степен легализације изграђених објеката Општина Соколац 2013.год. Преузми
5. Подстицајна средства за сточарску производњу – набавку јуница Грант Стимулација пољопривредне производње (повећање сточног фонда) Општина Соколац (Одјељење за локални развој – Одсјек за пољопривреду) Јануар, 2016.год. Преузми
6. Регресирање камата на пољопривредне кредите Ослобађање од плаћања Стимулација пољопривредне производње Општина Соколац (Одјељење за локални развој – Одсјек за пољопривреду) 2010.год. Преузми
7. Олакшице и ослобађање од плаћања комуналних такси Ослобађање од плаћања Стимулисање инвеститора Град Источно Сарајево и Општина Соколац Март, 2012.год. Преузми
8. Олакшице и ослобађање од плаћања комуналне накнаде Ослобађање од плаћања Стимулисање инвеститора Град Источно Сарајево и Општина Соколац Март, 2012.год. Преузми
9. Правилник о условима и начину за отуђење непокретности у својини Општине Соколац на основу кога је могуће отуђити непокретности у својини Општине испод тржишне цијене Ослобађање од плаћања Реализација инвестиционих пројеката од посебног значаја за локални економски развој општине Општина Соколац Август, 2016.год. Преузми