Правилници

PDF Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2020. годину – 2020

PDF Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста – 2020

PDF Правилник о заштити на раду административне службе – 2013

PDF Правилник о поступку директног споразума општине Соколац – 2015

PDF Правилник о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске – 2012

PDF Правилник о јавним набавкама општине Соколац – 2023

PDF Правилник о одлучивању и гласању Комисије за Јавне набавке – 2023

PDF Правилник о успостављању и раду комисије за јавне набавке – 2015

PDF Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама – 2018