Регистрација привредног друштва

За регистрацију привредних друштава надлежан је Привредни суд Источно Сарајево. Посредник при регистрацији је Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге – АПИФ.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ОСНИВАЊЕ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

  1. Одлука о оснивању (за једночлано д.о.о. уз минимални улог од 1,00 КМ није потребна нотарска обрада већ је довољна овјера потписа)
  2. Одлука о именовању лица овлаштеног за заступање – директора
  3. Изјава о прихватању дужности директора (овјерена код нотара или у општини)
  4. ОП образац-образац овјерених потписа лица овлаштених за заступање (овјерен код нотара или у општини)
  5. Лична карта за оснивача и директора (овјерена код нотара или у општини)
  6. Потврда банке о уплати оснивачког улога
  7. Пријава за регистрацију пословних субјеката (електронски попуњена)

Све детаљне информације могуће је пронаћи овдје.

Контакт телефон: /051 308 079/

За регистрацију радњи надлежно је Одјељење за привреду и финансије у Општини Соколац.

Потребна је следећа документација:

  • захтјев
  • овјерена фотокопија личне карте
  • увјерење да није измирена мјера забране обављања дјелатности

Цијена коштања је 20-30 КМ, а за регистрацију је потребно 2 дана.