Скупштинске одлуке

Зашто је јавност ускраћена за одлуке Скупштине општине Соколац?

1.РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ (21.01.2021.)

PDF Одлука о избору верификационе комисије

PDF Одлука о именовању Комисије за примопредају

PDF Одлука о именовању Комисије за тајно гласање

PDF Одлука о престанку мандата одборника

PDF Одлука о разрјешењу замјеника начелника

PDF Одлука о усвајању извјештаја Општинске изборне комисије

PDF Одлуке о избору и именовању комисија

PDF Одлуке о именовању секретара Скупштине

PDF Одлуке о разрјешењу и именовању потпредсједника Скупштине

PDF Одлуке о разрјешењу и именовању предсједника Скупштине

PDF Одлуке о разрјешењу начелника одјељења