Стратегије

PDF Стратегија развоја општине Соколац за период 2020-2030.година

PDF Стратегија развоја Града Источно Сарајево за период 2016-2020.година

PDF Стратегија развоја туризма општине Соколац за период 2021-2025.година

PDF Стратегија развоја омладинске политике општине Соколац за период 2013-2018.година

PDF Стратегија социјалне заштите општине Соколац за период 2015-2019.година

PDF Стратешки план развоја Града Источно Сарајево

PDF Стратегија комуникације Града Источно Сарајево

PDF Стратегија Локалне акционе групе „Деветак“ за период 2016-2020.година