Студије

PDF Прединвестициона студија изградње пословних зона на подручју Града Источно Сарајево

PDF Студија оправданости система даљинског гријања на биомасу са когенерацијом

PDF Прелиминарна Студија за финансирање пројеката „Развоја водоводног и канализационог система Сокоца“

PDF Студија о утицају на животну средину – Управљање комуналним отпадом на подручју општине Соколац

PDF Студија за изградњу соларних електрана на Гласиначком пољу /финални извјештај

PDF Студија за изградњу соларних електрана на Гласиначком пољу /презентација/

Елаборати

PDF Флора и вегетација Црвених стијена на Романији