5. децембра 2023.

Ивана Јефтић

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 056

066 805 235

ivana.jeftic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 12.3.1983.године у Сокоцу гдје је завршила основну школу. Средњу економску школу завршила у Палама. Мајка три кћерке Андреа, Дарија и Анамарија.

НАДЛЕЖНОСТИ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА

  • прима, евидентира, отпрема и архивира пошту Начелника Општине
  • води евиденцију свих састанака и телефонских позива за потребе Начелника и Замјеника Начелника
  • води бригу о материјалним потребама за састанке Начелника
  • планира техничку организацију састанака у Кабинету Начелника
  • прима и шаље пошту путем факса и мејла
  • врши све техничке послове који се односе на сарадњу Начелника Општине са предузећима, установама и др. Институцијама
  • одговара за законито,ажурно и благовремено обављање послова и задатака
  • обавља и друге послове који му се ставе у задатак
  • за свој рад одговара Начелнику Општине