Улице

Општина  Соколац  је  основна  територијална  јединица локалне самоуправе која  је  образована  за  више  насељених  мјеста, а  која чини територијалну и економску  цјелину неопходну за задовољавање потреба становника који су у њој настањени и  која извршава обавезе које Уставом, законом и Статутом има у надлежности.

Остварујући  право на локалну самоуправу грађани Општине непосредно и преко  својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању  својих заједничких интереса.

Органи Општине уређују и управљају, у границама закона и Статута, јавним пословима  који се налазе у њиховој надлежности у интересу становништва Општине.

Урбано подручје општине Соколац обухватају следеће улице:

Алексе Шантића
Арсена Петрушића
Аћима Бабића

Борка и Ратка Радовића
Бранилаца Романије
Бранка Радичевића
Бранка Ћопића
Васе Пелагића
Видовданска
Војводе Мишића
Вука Караџића
Вуковарска

Гласиначка
Груја Новаковића

Данила Ђокића
Двадесет првог Маја
Десанке Максимовић
Добовољачка
Др Миленка Филиповића
Друге Романијске бригаде
Душана Мијатовића

Ђуре Јакшића

Змај Јовина

Иве Андрића
Извиђачка

Јована Дучића
Јове Јанковића
Јове Мијатовића

Карађорђева
Косовска

Љубана Нешковића

Марка Ећимовића
Милана Шарца
Миланка Витомира
Милоша Обилића
Миће Цуревића
Михајла Бјелаковића
Млађена Ћајића

Немањина
Николе Тесле

Његошева

Омладинска

Пера Косорића
Петра Кочића
Прве Романијске бригаде

Радивоја Косорића
Радомира Нешковића
Романијска

Симе Дрљаче
Српске војске
Српских ратника
Старине Новака

Филипа Вишњића

Цара Лазара