22. септембра 2023.

Омладинска организација ,,Соколац" Соколац

Oснована 2012. године као насљедник Омладинског центра ,,Луча"

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Поштански број: 71350
Адреса:
Омладинска бб
Телефон: +387 (0) 66 307 811
omladinskaorganizacija.sokolac@yahoo.com

Марко Мухаремовић

предсједник Управног одбора

О УДРУЖЕЊУ

Омладинска организација ,,Соколац“ Соколац је Удружење омладине које дјелује на подручју Републике Српске, Босне и Херцеговине, па и шире.

Омладинска организација ,,Соколац“ Соколац, дјелује на принципу нестраначке и неполитичке опредјељењности.

Омладинска организација „Соколац“ је самостална, омладинска, демократска, добровољна, непрофитна, невладина организација са правним статусом удружења грађана, која дјелује на принципима добровољности, демократичности и поштивању законских прописа, а својим радом доприноси побољшању статуса младих, укључивање младих у живот друштвене заједнице, као и рјешавању проблема младих.

Чланови  Омладинске организације „Соколац“ чине лица чине млади, сва лица од 15 до навршених 35 година, која реализују програме и пројекте усмјерене на питања од значаја за младе.

ЦИЉЕВИ ОМЛАДИНСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА

• изражавање и остваривање потреба младих (лица од 15 до навршених 35 година),
• промоција и заштита људских права и слобода
• подстицање систематског унапређења и развоја омладинског организовања и омладинске политике уз активно учешће омладине,
• анимирање омладине,
• афирмација омладинских активности,
• заступање интереса и права омладине,
• промоција учешћа младих у процесу одлучивања.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 • Образовање младих
 • Запошљавање младих
 • Здравље младих
 • Култура и слободно вријеме младих
 • Мобилност и информисање младих
 • Заштита животне средине
 • Социјална политика према младима
 • Безбједност младих
 • Међународна сарадња
 • Помоћ старијим и социјално угроженим лицима

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ:

 1. Милица Мумовић, предсједник
 2. Славко Плакаловић, потпредсједник
 3. Марко Бакмаз
 4. Николина Поповић
 5. Александар Буњевац
 6. Владан Јанковић
 7. Александар Лучић
 8. Анђела Ковачевић
 9. Стефан Јанковић
 10. Јована Мимић
 11. Душан Соколовић
 12. Ана Савчић
 13. Жељана Шолаја
 14. Огњен Симић
 15. Никола Шарац
 16. Александра Буњевац
 17. Ивана Гутаљ
 18. Миломир Комленовић
 19. Никола Поповић
 20. Николина Вучетић
 21. Николина Тошић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:

1. Марко Мухаремовић, предсједник
2. Марија Гошић, потпредсједник
3. Јелена Реновица
4. Рајко Цуровић
5. Александар Мимић

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Огњен Војиновић, предсједник
2. Срђан Тошић
3. Павле Крсмановић
4. Драган Реновица
5. Бојан Тошић

СЕКРЕТАР:

 1. Јована Мимић