Људски ресурси

У Општини тренутан број запослених је 3.030, а незапослених је 1.989, углавном ССС, али и ВСС, општина планира активније рјешавање овог проблема.

По евиденцији Завода за запошљавање подијела незапослених према стручној спреми и њихов број:

СТРУЧНА СПРЕМА БРОЈ
Неквалификовани радници 268
ПК-НСС радници 24
Квалификовани радници 696
Техничари ССС 678
ВКВ специјалисти 21
Виша стручна спрема 32
ВСС 180 ECTS 62
ВСС 240 ECTS, 4г, 5г, 6г 198
Мастер 300 ECTS 10
Магистар стари програм 0
Доктори наука 0
Извор: Завод за запошљавање Републике Српске, Биро Соколац

Расположива радна снага за конкурентске секторе и стручна спрема:

Стручна спрема КВ ССС ВШС ВСС
Пољопривредници 5 29 3 13
Шумари 14 71 0 1
Прерађивачи дрвета 168 168 78 0
Туризмолози 47 10 0 0
Грађевинари 6 14 0 2
Текстилци 15 7 0 0
Извор: Завод за запошљавање Републике Српске, Биро Соколац

Просјечна нето плата у општини Соколац је 808,00 КМ.

Општина Соколац значајну пажњу придаје младима, преко 300 младих је добило шансу да добију 1 годину радног искуства кроз приправнички стаж у општини и њеним институцијама и положе стручни испит, и да могу конкурисати на радна мјеста у општини.