Инфраструктура

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ЗП ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА А.Д. ПАЛЕ – РАДНА ЈЕДИНИЦА СОКОЛАЦ

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Адреса: Цара Лазара бб
Телефон: +387 (0) 57 447 608
Факс: +387 (0) 57 448 191
Е-mail: uprava@edbpale.com
Wеб: www.edbpale.com

Електроенергетске објекте на подручју Општине чине објекти снабдијевања и дистрибуције електричне енергије: далеководи, трансформаторске станице и нисконапонска мрежа.

У Јавном предузећу „Електродистрибуција“ Републике Српске, Радна јединица Соколац регистровано је 6.222 потрошача који су разврстани по групама потрошње: велепотрошња (високо напонска предаја) 34 потрошача, општа потрошња (занатство) 518 потрошача и домаћинство 5.670 потрошача.

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Снабдијевање Општине водом за пиће врши се са сљедећих изворишта: Биоштица, Геруша и Кржуљ, а њима управља ЈП „Врело Биоштица“ Соколац – у стечају. Поред ових јавних водовода исто предузеће управља и водоводом у МЗ Кнежина (Кетеновићи) и МЗ Каљина (Бања Лучица).

Укупан број корисника је 4.639, од тога домаћинстава 4.342 и субјеката у привреди 297.

Шири центар Општине има сепаратни систем фекалне и кишне канализације. Фекална канализација је углавном изграђена на дијелу ужег урбаног подручја, а у 2016. години ће бити изграђена и у ширем приградском подручју.

ТОПЛОВОД

Топловодом управља ЈКП „Соколац“. Извршена је санација секундарне топловодне мреже ужег дијела Сокоца са оспособљавањем прикључних инсталација за поједине стамбене објекте који су спојени са топловодном мрежом. Такође, изведени су радови на примарном топловоду који су котловницу у кругу „Нове Романије“ повезали са секундарном градском топловодном мрежом. Као сировина за гријање служи пилота, сјечка и остали дрвни отпад.

Саставни дијелови секундарне мреже су ревизиона окна са инсталираним вентилима за прикључне линије, саме секундарне топловодне линије и подстанице.

На систем је прикључено 26.302 м² стамбеног и пословног простора. Укупна гријана површина након проширења износи 131.592 м2, а укупне топлотне потребе корисника 27.479 МWх годишње.

Дугорочно рјешење за Општину Соколац може да буде изградња нове енергане на биомасу која би била комбинованог типа (производња топлотне енергије за гријање града и производња електричне енергије за тржиште), а која би за гориво могла да користи дрвну биомасу (шумски отпад и отпад из дрвне индустрије) који се тренутно не користи или користи у врло малим количинама.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Услуге телекомуникација и поштанског саобраћаја на подручју Општине пружају:

„ПОШТЕ СРПСКЕ“  – РАДНА ЈЕДИНИЦА СОКОЛАЦ

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Адреса: Цара Лазара бб
Телефон: +387 (0) 57 448 676
Факс: +387 (0) 57 448 092
Е-mail: prigovori@postesrpske.com
Wеб: www.postesrpske.com

„ТЕЛЕКОМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА – ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Адреса: Цара Лазара бб
Телефон: +387 (0) 57 448 200
Факс: +387 (0) 57 448 123
Е-mail: ij.sa@mtel.ba
Wеб: www.mtel.ba

Овдје се долази до збирног цјеновника у којем можемо наћи детаљне цијене фиксне мреже, услуге приступа интернету, IPTV услуга за пословне кориснике, мобилне телефоније, цијене тарифних опција и додатака, услуга роминга итд.