test
23. јун 2024.

САБРАНА ДЈЕЛА СОКОЛАЧКОГ ШУМСКОГ КАРТЕЛА

Земљу нисмо наслиједили од предака, већ смо је посудили од своје дјеце!

Према прикупљеним материјалима портала "Соколац-срце Романије" у и око Шумског газдинства "Романија" уназад неколико година дјелује ОРГАНИЗОВАНА КРИМИНАЛНА ГРУПА која је починила низ кривичних дјела као што су злоупотреба службеног положаја или овлашћења из члана 315. КЗ РС, несавјестан рад у служби из члана 362. КЗ РС, прикривање из члана 246 КЗ РС, непријављивање кривичног дјела из члана 287. КЗ РС, спречавање доказивања из члана 336. КЗ РС, утаја пореза и доприноса из члана 287. КЗ РС, крађа из члана 224. став 3. и 4. КЗ РС, повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављање финансијских извјештаја и њихово фалсификовање и уништење из члана 262. став 1. КЗ РС и фалсификовање знакова за обиљежавање робе, мјере и тегова из члана 357. став 1. КЗ РС. Јавно публиковање прикупљених доказа има за циљ да се одговорни за највећу крађу у историји општине Соколац процесуирају, а у крајњој мјери санкционишу и казне, а све у складу са Законима Републике Српске и БиХ. *** Публиковани текстови и сазнања не представљају ставове и мишљења редакције портала "Соколац-срце Романије".

РАДНА ЈЕДИНИЦА ПАЛЕЖ

Шашевци, Ишерић брдо, Куштравица, Горњи Палеж, Дпњо Палеж, Бабинско брдо, Бијеле стијене, Драпнићи, Врутци, Рудина, Тимин млин, Граовишта, Крајишићи, Мангурићи, Боркова пећина, Лабуна, Градац, Корлина и Прељубовићи; ОДЈЕЛИ 52, 53, 90, 91/1, 112, 134/1

РАДНА ЈЕДИНИЦА СТУДЕНА ГОРА

Деветак, Студенац, Копито; ОДЈЕЛИ 65/1 и 65/2

РАДНА ЈЕДИНИЦА СОКОЛАЦ

Равна Романија, Шахбетски град, Тиса, Сајице; ОДЈЕЛИ: 13,14, 15,16, 19, 20, 21, 93/1, 93/2, 94, 95, 97, 98, 98/1 и 98/2

РАДНА ЈЕДИНИЦА КАЉИНА

Каљина, Баре, Калаузовићи, Врховине; ОДЈЕЛИ 80, 81, 82, 118, 156

ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА

УПОЗНАТЕ ИНСТИТУЦИЈЕ