test
20. јул 2024.

Јавно предузеће шумарства ,,Шуме Републике Српске" а.д. Соколац

Oсновано 08.06.1992. године одлуком Владе Српске Републике Босне и Херцеговине

ЈПШ ,,Шуме РС" а.д. Соколац - Шумско газдинство ,,Романија" Соколац

Једна од 30 организационих јединица Јавног предузећа шумарства "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац

Јавно комунално предузеће ,,Соколац" Соколац

Oсновано 2013. године одлуком Скупштине општине Соколац

Јавно предузеће водовод и канализација ,,Врело Биоштица" а.д. Соколац - у стечају

Oсновано 2006. године

Јавно предузеће „Инфо центар” Соколац

Oсновано 30.јануара 2009. године одлуком Скупштине општине Соколац