Признања

У Општини Соколац појединицима и институцијама се додјељују следећа општинска признања:

  1. Повеља Општине Соколац
  2. Плакета Општине Соколац
  3. Значка Општине Соколац
  4. Захвалница

ПОВЕЉА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Повеља Општине Соколац је највише друштвено признање Општине Соколац, које се додјељује као посебан знак признања за рад и дјела у области стваралаштва и рада од општег значаја за Општину Соколац.

Повеља Општине Соколац представљена је у посебно квалитетној хартији и садржи натпис Скупштина општине Соколац, повеља општине Соколац, простор за уписивање имена и презимена односно назива добитника, пригода текст који садржи разлоге за додјелу, потпис предсједника Скупштине општине Соколац и декорацију уобичајну у пракси за израду повеља. Уз повељу додјељује се у металу рељефно отиснут велики грб општине Соколац и на посебној плочици исписано име и презиме, односно назив добитника.

ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Плакета Општине Соколац (златна, сребрна и бронзана); друштвено признање, које се подјељује за учињена дјела која заслужују опште поштовање и признање у општини, а посебно за дјела хуманизма, несебичног пожртвовања у спасавању људи и добара,борбе за слободу и људско достојанство, испољену личну храброст и за дјела која доприносе срећнијем и хуманијем живљењу, те у области умјетничког рада, стваралаштва, образовања и науке.

Плакета општине Соколац (златна, сребрна и бронзана), представља у металу, у одговарајућој боји, рељефно утиснут грб општине Соколац са натписом на посебној плочици плакета општине Соколац. Уз ову плакету додјељује се документ израђен у одговарајућој боји и садржи натпис Скупштина општине Соколац, у боји утиснут велики грб општине Соколац, назив признања, име и презиме, односно назив добитника, разлоге додјељивања признања и потпис предсједника Скупштине општине Соколац или Начелника општине Соколац.

ЗНАЧКА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Значка Општине Соколац (златна, сребрна и бронзана), је друштвено признање које се додјељује за истакнути рад, дјела и личне успјехе који доприносе општој афирмацији организација, институција и општини у разним областима живота и рада, спорта, физичке културе и другим областима.

Значка општине Соколац израђује се на квалитетној хартији у одговарајућој боји и садржи натпис Скупштина општина Соколац, утиснут велики грб општине Соколац, назив признања, име и презиме односно назив добитника, разлога за додјељивање признања и потпис предсједника Скупштине општине Соколац или Начелника општине Соколац.

ЗАХВАЛНИЦА

Захвалница Општине Соколац додјељује се за учињено хумано дјело, испољену солидарност и друго дјело које има значај за општину.

Захвалница општине Соколац израђује се на квалитетној хартији у одговарајућој боји и садржи натпис Скупштина општине Соколац, утиснут велики грб општине Соколац, назив признања, име и презиме односно назив добитника, разлог за додјељивање признања и потпис предсједника Скупштине општине Соколац или Начелника општине Соколац.

ДОДЈЕЛА ПРИЗНАЊА

Повеља општине Соколац може се само једном додјелити истом лицу (правном или физичком). Повеља општине Соколац додјељује се у току године само једном и то на дан славе општине Соколац. Ово признање, у једној години може се додјелити за највише два лица.

Плакета општине Соколац и значка општине Соколац, могу се у току године додјељивати више пута под условом да се иницијатива за додјелу ових признања достави надлежном органу најкасније на 30 дана прије одлучивања о додјели. Само једном у току године истом лицу може се додјелити исто признање. Захвалница општине Соколац може се у току године додјељивати више пута и истом лицу.

Признања у сладу са овом одлуком могу се додјељивати појединцима, предузећима, установама и другим организацијама. Иницијативу за додјелу признања може дати државни орган, предузеће, установа или друга организација у Општини.

За додјелу признања утврђених овом одлуком надлежна је Скупштина општине Соколац која на сједници доноси закључак о додјели признања. Изузетно од претходног става плакете, значка и захвалнице може додјељивати и предсједник Скупштине општине Соколац и Начелник општине Соколац.

Иницијативе и приједлоге за додјелу признања разаматра Комисија за награде и признања Скупштине општине Соколац.