На основу члaна 53. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 17/05, 31/07 и 10/13), предсједник СО Соколац сазива 1. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 16. децембра 2016. године /петак/ са почетком рада у 9:00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац.

За сједницу је предложен сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1.

Разматрање и усвајање записника са конститутивне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 29. новембра 2016. године

2.

Верификација мандата одборника у Скупштини општине Соколац
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Предсједник Верификационе комисије Дејан Елез

3.

Приједлог Одлуке о начину одабира пројеката невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ в.д. начелник Одјељења за привреду и финансије

4.

Приједлог годишњег Програма рада Предшколске установе за радну 2016/2017. годину
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Биљана Косорић директор Јавне Установе за предшколско васпитање и образовање Соколац

5.

Извјештај о успјеху ученика у учењу и владању на крају школске 2015/2016. године
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Дивна Јанковић директор Основне школе “Соколац“

6.

Приједлог Одлуке о усвајању процјене угрожености општине Соколац од елементарне непогоде и друге несреће
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миланка Ерић шеф ОШ Цивилне заштите Соколац

7.

Провођење посредних избора за  избор одборника у Скупштину града Источно Сарајево
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Предсједник Комисије за избор и именовање Данко Вучетић

8.

а) Извршење буџета Општине Соколац за период 1.1.-30.6.2016. године
б) Приједлог Одлуке о извршењу буџета Општине Соколац за период 1.1.-30.6.2016. године
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Анђа Лучић шеф Одсјека за финансије

9.

Информација о извршењу буџета Општине Соколац за период 01.01. – 30.09.2016. године
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Анђа Лучић шеф Одсјека за финансије

10.

а) Нацрт ребаланса буџета Општине Соколац за 2016. годину
б) Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета Општине Соколац за 2016. годину
в) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета за 2016. годину
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Анђа Лучић шеф Одсјека за финансије

11.

а) Нацрт буџета Општине Соколалц за 2017. годину
б) Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта буџета Општине Соколац за 2017. годину
в) Приједлог Одлуке о извршењу Нацрта буџета Општине Соколац за 2017. годину
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Анђа Лучић шеф Одсјека за финансије

12.

а) Извјештај о реализацији Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2016. годину
б) Приједлог Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2017. годину
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миломир Рајић в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

13.

Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Соколац путем јавног надметања број 01-330-54 од 27.7.2016. године
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ в.д. начелник Одјељења за привреду и финансије

14.

Приједлог Одлуке о поништавању дијела јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Соколац путем јавног надметања број 03/I-330-67 од 7.9.2016. године
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ в.д. начелник Одјељења за привреду и финансије

15.

а) Извјештај о зимском одржавању за 2016. годину
б) Приједлог Програма рада зимске службе за 2016/2017. годину
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миломир Рајић в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

16.

Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана “Спортска дворана“ у Сокоцу
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миломир Рајић в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

17.

Информација о додјели концесије за коршћење пољопривредног земљишта за ратарско-сточарску производњу на подручју општине Соколац
ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ в.д. начелник Одјељења за привреду и финансије

18.

Рјешавање захтјева

19.

Одборничка питања

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ.

Присуство на сједници је обавезно.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име