Општина Соколац

На основу члaна 53. Пословника о раду Скупштине Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 17/05, 31/07 и 10/13), сазивам 4. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 27. априла 2017. године (четвртак) са почетком рада у 9:00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац.

За сједницу је предложен сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1.

Разматрање и усвајање записника са 3. редовне сједнице Скупштине општине Соколац, одржане 24. фебруара 2017. године.

2.

а) Приједлог Одлуке о престанку мандата одборника Жарка Косорића
б) Приједлог Одлуке о престанку мандата одборника Данка Вучетића

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Дејан Елез предсједник Мандатне комисије

3.

а) Приједлог Одлуке о верификацији мандата одборника Стевана Батинића
б) Приједлог Одлуке о верификацији мандата одборника Младена Форцана

ИЗВЈЕСТИЛАЦ:  Дејан Елез предсједник Мандатне комисије

4.

а) Информација о раду:
–    Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове – ПЈ Соколац
–    Пореске управе – ПЈ Соколац
–    Полицијске станице Соколац
–    Основног суда Соколац
б) Информација о успјеху ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта школске 2016/17 године и финансијски извјештај за 2016. годину:
–    Средњошколског центра „Василије Острошки“ Соколац
–    Основне школе „Соколац“ Соколац
в) Извјештај о раду и Програм рада установа:
–    Дома здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац
–    ЈУ Туристичке организације „Соколац“ Соколац
–    Установе за културу „Перо Косорић“ Соколац
–    Центра за социјални рад Соколац
–    Народне библиотеке Соколац
–    Установе за предшколско васпитање и образовање Соколац
–    Општински штаб цивилне заштите
г) Извјештај о раду и финансијском пословању и Програм рада:
–    ЈП Инфо центра Соколац
–    ЈКП „Соколац“ Соколац
д) Извјештај о раду за период 1.1.2016. – 31.12.2016. године:
–    Правобранилаштва РС
–    Начелника Општине Соколац
–    Општинске управе Општине Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Руководиоци, директори, представници наведених институција и предузећа и Општинске управе  Соколац.

5.

а) Извршење буџета Општине Соколац за период 1.1.-31.12.2016. године.
б) Напомене уз консолидоване финансијске извјештаје за кориснике буџета Општине Соколац за период 1.1.-31.12.2016. године
в) Приједлог Одлуке о извршењу буџета Општине Соколац за 2016. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ:  Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

6.

а) Приједлог Програма одржавања, заштите и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Соколац у 2017. години.

б) Приједлог Одлуке о усвајању Програма одржавања, заштите и  реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Соколац у 2017. години.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

7.

Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1м² корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

8.

Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана “Спортска дворана“ у Сокоцу на земљишту означеном као к.ч. број 832/12 и дио к.ч. број 832/14 К.О. Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

9.

Приједлог Одлуке о усвајању измјене дијела Регулацноног плана “Спортска дворана“ у Сокоцу на земљишту означеном као к.ч. број 1215/1, 1216, 1217/1, 1217/4 К.О. Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

10.

Нацрт Статута Општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица начелник Општине Соколац

11.

а) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за вјерска питања
б) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за избор и именовање
в) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за равноправност полова
г) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Одбора за друштвени надзор и представке
д) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Одбора за регионалну и међународну сарадњу

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Бојана Марковић предсједник Скупштине Општине Соколац

12.

Рјешавање захтјева

13.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ.

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједник Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име