На основу члaна 53. Пословника о раду Скупштине Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 17/05, 31/07 и 10/13), сазивам 5. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 6. јуна 2017. године (уторак) са почетком рада у 9:00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац.

За сједницу је предложен сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1.

Разматрање и усвајање записника са 4. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 27. априла 2017. године.

2.

Информација о инспекцијском надзору на подручју општине Соколац за 2016. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Драган Цвијетић, начелник Одјељења за инспекцијске послове града Источно Сарајево

3.

Извјештај о раду Одбора за жалбе за период 1.1.-31.12.2016. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милијана Дрињак, предсједник Одбора за жалбе

4.

Извјештај о раду Комисије за популациону политику за 2016. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Дејан Елез, предсједник Комисије

5.

Приједлог Одлуке о продаји грађевинских парцела путем лицитације на локалитету “Брезјак“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

6.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

7.

Приједлог Одлуке о продаји грађевинске парцеле путем лицитације на локалитету “Ћилимара“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

8.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

9.

Информација о извршењу Буџета Општине Соколац за период 1.1.-31.3.2017. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

10.

Приједлог Одлуке о давању сагласности за организацију међуопштинских омладинских спортских игара, као гаранција за обезбјеђење средстава и објеката потребних за одржавање МОСИ 2019. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

11.

Приједлог Одлуке о оснивању Јавне установе “Спортско-рекреативни центар “Гласинац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

12.

Приједлог Одлуке о поступању у случају неслагања површина грађевинских парцела старог и новог премјера.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

13.

а) Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о утрошку намјенских средстава прикупљених од водних накнада за 2016. годину
б) Извјештај о утрошку намјенских средстава прикупљених од водних накнада за 2016. годину

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

14.

а) Приједлог Закључка о усвајању локалног акционог плана социјалне инклузије расељених лица у Општини Соколац
б) Локални акциони план социјалне инклузије расљених лица у Општини Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

15.

Приједлог Статута Општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица, начелник Општине Соколац

16.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП “Инфо центар“ Соколац
б) Приједлог Одлуке о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП “Инфо центар“ Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић, предсједник Комисије за избор и именовање

17.

а) Приједлог Одлуке о именовању директора ЈУ Центра за социјални рад Соколац
б) Приједлог Одлуке о именовању директора Установе за предшколско васпитање и образовање Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић, предсједник Комисије за избор и именовање

18.

а) Приједлог Одлуке о именовању в.д. директора Спортско-рекреативног центра “Гласинац“ Соколац
б) Приједлог Одлуке о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Спортско-рекреативног центра “Гласинац“ Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић, предсједник Комисије за избор и именовање

19.

Рјешавање захтјева.

20.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ.

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједник Скупштине општине Соколац
Љубомир Ерић, проф.