Финансијери: UNDP, Општина Соколац

О пројекту “Зелени економски развој“

Примарни, односно крајњи циљ пројекта „Зелени економски развој“ је допринијети креирању повољног окружења за инвестиције у енергетску ефикасност у Босни и Херцеговини. За потребе квалитетне имплементације пројекта, развијене су пројектне компоненте које дјелују у синергији и заједно доприносе постизању коначног пројектног циља.

Пројектне компоненте:

1. Подизање капацитета
2. Институционализација енергетског менаџмента
3. Правни оквир/финансијски механизми
4. Мјере повећања енергетске ефикасности
5. Подизање свијести/маркетиншке кампање

Реконструкција зграде општине подразумијева архитектонско-грађевинске радове, водовод и канализацију, замјену електро и машинских инсталација.