Имплементатор: Општина Соколац
Укупна вриједност: 140.000,оо КМ
Wеб адреса: www.eregistar.opstinasokolac.net

PDF Инвестициони сажетак општине Соколац /српски/

PDF Инвестициони сажетак општине Соколац /енглески/

PDF Ходограм „Брже и лакше до грађевинске дозволе“

PDF Постер „Лакше до дозвола“

Општина Соколац је 21.децембра 2015.године је са Међународном финансијском корпорацијом потписала „Уговор о савјетовању“.

Међународна финансијска корпорација, чланица Групације Свјетске банке, је међународна организација чија сврха, у складу са Споразумом о оснивању међу њеним државама чланицама, укључује активности које потичу и помажу стварање услова погодних за прилив приватног капитала, домаћег и страног, у производне инвестиције у државама чланицама.

Међународна финансијска корпорација обезбиједила је савјетодавне услуге да би помогла јачању и развоју приватног сектора са посебним фокусом у области трговине, инвестиција, пословног окружења и конкурентности.

Циљеви пројекта „Е-регистра“ су:

  • Повећање конкурентности Општине путем снижавања трошкова и ризика пословања, поједностављењем издавања дозвола, сагласности, одобрења и побољшања општинских прописа
  • Повећање транспарентности имплементације административних процедура на општинском нивоу и креирање електронског интернет регистра свих општинских административних процедура, као и јавно доступну листу свих општинских подстицаја на годишњем нивоу
  • Подршка код привлачења инвестиција и реинвестиција у циљу побољшања пословног амбијента за будуће инвеститоре

Финансијери пројекта су Влада Велике Британије, Свјетска банка и Општина Соколац. Вриједност пројекта је 140.000,оо КМ, од чега је Општина Соколац учествовала са 8.000,оо КМ.

Имплементатор пројекта је Општина Соколац.