Скупштина општине Соколац усвојила буџет за 2017. годину (ВИДЕО)

Скупштина општине Соколац данас је усвојила буџет за 2017. годину у износу од 5.980.000 КМ, што је мање за 10 одсто од остварења буџета за ову годину.

Буџетска средства биће распоређена на текуће расходе, осим расхода обрачунског карактера у износу 4.943.701 КМ и на издатке за отплату дугова 396.000 КМ.

На остале издатке биће издвојено 498.429 КМ, за нефинансијску имовину 116.000 КМ и буџетску резерву 25.870 КМ.

Одборници су усвојили одлуку о нацрту ребаланса буџета за ову годину у износу 7.070.753 КМ.

Порески приходи износе 3.340.410 КМ, непорески приходи и грантови 3.174.704 КМ, трансфери јединицама локалне самоуправе 207.288 КМ, примици за непроизведену сталну имовину 347.351 КМ и примици од финансијске имовине и задуживања 1.000 КМ.

Буџетска средства биће распоређена на текуће расходе, осим расхода обрачунског карактера 6.032.648 КМ, издатке за финансијску имовину и отплату дугова 752.429 КМ, издатке за нефинансијску имовину 275.676 КМ и за буџетску резерву 1.000 КМ.