Дрвоперарђивачи у Републици Српској данас су на састанку са представницима ресорног министарства и „Шума РС“ поново оптужили управу овог јавног предузећа да не испуњава уговорене обавезе о испоруци обловине, те да фаворизује поједине произвођаче. Преставници Министарства су их покушали смирити понављајући да ће ово бити „предмет даљих анализа“.

На састанку који је данас организовало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС са представницима „Шума РС“, дрвопрерађивача и Инспектората РС било је ријечи о реализацији плана производње и потписаних уговора те о припреми за уговарања за 2018. годину.

Предсједник Удружења шумарства и прераде дрвета при Привредној комори РС Лазо Шиник је рекао да велики број предузећа има примједбе на извршавање уговорених обавеза од стране „Шума РС“.

„То је оно што смо данас апострофирали на састанку. Желимо да знамо због чега „Шуме“ не извршавају обавезе онако како је то уговорено. Овдје говоримо, прије свега, о привреднима субјектима који редовно извршавају своје обавезе, а нису добили уговорене количине дрвета и принуђени су да са стране траже рјешење. То, наравно, одлива ликвидна срдства која би требало да заврше не рачунима’Шума РС’“, казао је Шиник.

Он је истакао да почетком године услови јесу било лоши, али да се и у наставку није радило на уједначеној производњи и испоруци.

„Дефинитивно сматрамо да је основни разлог тај што нема колико-толико равномјерности, јер долазимо у ситуацију да се производња у шумарству обавља само у периоду кад је повољно вријеме, дакле у љетном периоду, тако да се неријетко у том периоду појаве и купци који нису у приоритету, а то онда прави дефицит онима који највише врћају Републици Српској стварајући највећу додатну вриједност“, рекао је Шиник.

Он је истакао да у 2018. години очекује бољу и правичнију расподјелу сортимената.

Помоћник министра пољопривреде за шумарство и ловство Горан Зубић рекао је да је видљиво да постоје велике разлике у степену реализације уговора по појединим дрвопрерађивачима.

„Поједини уговори реализовани са свега 20 одсто, а неки са готово сто одсто. Разлози су вишеструки. Представници јавног предузећа кажу да сви купци нису једнако солвентни у смислу плаћања преузетих сортимента. С друге стране, дрвопрерађивачи су истакли да су поједини произвођачи привилеговани и да су због тога у већем степену реализовали своје уговоре. Ово ће сигурно бити предмет даљих анализа у смислу отклањања ових аномалија“, рекао је Зубић.

Он је подсјетио и да је Влада донијела одлуку о забрани извоза шумских дрвних сортимената у циљу заштите интереса домаћих дрвопрерађивача.

Директор „Шума РС“ Ристо Марић је рекао да је до мањка шумских дрвних сортимената дошло због тога што се повећао и број извозника ниже вриједних сортимената.

Он је рекао да „Шуме“ у потпуности измирују и све обавезе према радницима, држави и општинама.