Извођач радова: Техноградња д.о.о. Фоча
Укупна вриједност: 313.500,оо KM
Финансијери: UNDP, Општина Соколац, Влада Републике Српске

PDF Споразум о финансирању

PDF Информација о начину реализације Пројекта

О пројекту “Зелени економски развој“

Примарни, односно крајњи циљ пројекта „Зелени економски развој“ је допринијети креирању повољног окружења за инвестиције у енергетску ефикасност у Босни и Херцеговини. За потребе квалитетне имплементације пројекта, развијене су пројектне компоненте које дјелују у синергији и заједно доприносе постизању коначног пројектног циља.

Пројектне компоненте:

1. Подизање капацитета
2. Институционализација енергетског менаџмента
3. Правни оквир/финансијски механизми
4. Мјере повећања енергетске ефикасности
5. Подизање свијести/маркетиншке кампање

У склопу пројекта „Повећање енергетске ефикасности објекта Основне школе „Соколац““ и у складу са расположивим буџетом и динамиком плаћања, реализовала се мјере повећања енергетске ефикасности на великој школи и мањем објекту:

  • Утопљавање вањске овојнице (зидова)
  • Замјена дотрајале вањске столарије са новом ЕЕ столаријом