Елта-Кабел д.о.о. расписује конкурс за радно мјесто у Сокоцу:

Техничар кабловских мрежа Соколац

Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидат треба да испуњава и сљедеће услове:

  • ССС (смјер рачунарство и информатика или електроника и телекомуникације),
  • познавање хардверских компоненти ПЦ рачунара,
  • посједовање возачке дозволе.

Поред наведеног, пожељна су и сљедећа знања и особине:

  • Радно искуство на истим или сличним пословима,
  • жеља за стручним усавршавањем.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу доставити путем опције “Пријавите се” или на адресу Елта-Кабел д.о.о., Мајора Драге Бајаловића 18, 78000 Бања Лука, најкасније до 20.02.2019. године.

Пријаве са документацијом се не враћају.

Број извршилаца: 1