Пројекат „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (ReLOaD) у сарадњи са Општином Соколац објављује позив за организације цивилног друштва за учествовање на Отвореном дану и првом састанак са ментором.

Отворени дан ће бити одржан 23. маја 2019. године у периоду од 11,00 до 12,00 сати у скупштинској Сали Општине Соколац. Ово ће бити прилика да се представници заинтересованих ОЦД-а јасније упознају са Смјерницама за апликанте Јавног позива те Информацијама о честим грешкама које су ОЦД правиле у предходном Јавном позиву.

Први састанак са ментором ће бити организован такође 23. маја 2019. године са почетком у 12,00 сати у скупштинској Сали Општине Соколац.

Додатни састанци које организује ментор са ОЦД/НВО ће се такође одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити објављен путем Општинске wеб странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Соколац. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД/НВО које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) финансира Еуропска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених народа (UNDP).