Сједница СО Пале биће одржана у четвртак, 26. децембра 2019. године са почетком у 10,00 часова у сали Скупштине општине Пале.

ДНЕВНИ РЕД

 1. Записник 24. сједнице Скупштине општине Пале
 2. Информација у области спорта на подручју општине Пале у 2019. години
 3. Приједлог одлуке о усвајању буџета општине Пале за 2020. годину
 4. Приједлог одлуке о извршењу буџета општине Пале за 2020. годину
 5. Приједлог Програма изградње и уређења простора на подручју општине Пале за 2020. годину
 6. Приједлог Програма утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине Пале за 2020. годину
 7. Приједлог Програма о утрошку средстава по основу водопривредних накнада за 2020. годину
 8. Приједлог одлуке о приступању изради Урбанистичког плана урбаног подручја Пала
 9. Приједлог одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о приступању изради
 10. Урбанистичког плана урбаног подручја Пала
 11. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 12. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 13. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 14. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 15. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 16. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 17. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 18. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 19. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 20. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
 21. Елаборат( Информација о стању постојеће инфраструктуре на Јахорини)
 22. Приједлог одлуке о утврђивању тржишне цијене некретнина
 23. Приједлог одлуке о условима и начину продаје некретнина у својини општине Пале
 24. Приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања
 25. Приједлог одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања
 26. Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине
 27. Приједлог рјешења о именовању жирија за избор спортисте општине Пале за 2019. годину
 28. Приједлог рјешења о одређивању назива улица на подручју општине Пале
 29. Одборничка питања.