Финансијери: UNDP, Општина Соколац

О пројекту “Зелени економски развој“

Примарни, односно крајњи циљ пројекта „Зелени економски развој“ је допринијети креирању повољног окружења за инвестиције у енергетску ефикасност у Босни и Херцеговини. За потребе квалитетне имплементације пројекта, развијене су пројектне компоненте које дјелују у синергији и заједно доприносе постизању коначног пројектног циља.

Пројектне компоненте:

1. Подизање капацитета
2. Институционализација енергетског менаџмента
3. Правни оквир/финансијски механизми
4. Мјере повећања енергетске ефикасности
5. Подизање свијести/маркетиншке кампање

Објекат је у функционалном стању, али је неопходно провести одређене мјере за побољшање услова рада и уштеде енергије. Приоритет је реконструкција преосталог дијела крова, затим замјена спољашње столарије, израда термоизолационе фасаде на дијеловима вањског зида који је од бетона, реконструкција плафона, спуштених стропова и унутрашње расвјете.