Одјељење за привреду финансије Општине Соколац, објављује Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Соколац, путем јавног надметања.

Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Соколац у катастарским општинама: Гласинац 1, Балтићи, и Романија у укупоној површини од 658 749 m2.

Јавни оглас биће истакнут на огласној табли Општине Соколац и веб сајту општине Соколац у периоду од 29.4.2020. до 13.5.2020.године.

Све информације и увид у документацију, графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, списак катастарскх парцела које су предмет огласа, може се добити у згради Општине Соколац, у канцеларији за пољопривреду, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Телефон за информације 057/448-712.

Комплетан јавни оглас можете преузети ОВДЈЕ.