У сврху релаксације мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса САРС-ЦоВ-2, неопходна је примјена доле наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.

*Прије почетка рада неопходно је извршити чишћење и дезинфекцију комплетног простора, површина, играчака, кревета и др.

*Код доласка, свакодневно се врши јутарња тријажа дјеце везано за респираторне симптоме болести и мјерење температуре (безконтактни топломјер) од стране запослених васпитача.

*Дјеца са респираторним симптомима, или ако неко од чланова породице има респираторну инфекцију, се не примају у вртић, до оздрављења.

*На улазу у вртић мора да стоји кутија са дезинфекционим средством означена за дезинфекцију обуће при уласку у вртић.

*Врши се обавезна дезинфекција врата, квака, подова и санитарних чворова два пута дневно, по потреби и чешће.

*Запослено особље, укључујући и особље за припрему и подјелу оброка, треба користити личну заштитну опрему (радна униформа, маска, рукавице) уз редовно провођење мјера респираторне, личне и колективне хигијене.

*Запослени стављају маске након уласка у вртић а рукавице након прања руку код доласка у вртић. Када се скину, исте се не смију користити поново. Употреба маске и рукавица има своју функцију три до четири часа, након чега се врши скидање и одлагање у намјенске кесе постављене у канте са поклопцем које ће бити изван дотицаја дјеце и обиљежене за ту намјену. Уколико дође до оштећења или онечишћења маске и рукавица, исте се одмах мијењају.

*Прање руку дјеце организује се сваки сат времена, по потреби и чешће.

*Одмах по доласку дјецу размјештати по собама и групама, уз максимално могуће разрјеђење смјештаја и боравка (максимално 10 дјеце у једној групи).

*Игре и рад са дјецом се требају организовати у мањим групама и са што већим боравком изван вртића, у дворишту.

*Поштовање мјера физичке дистанце родитеља и запослених при доласку и одласку дјеце, те обавезна употреба маски и рукавица код запослених и код родитеља приликом доласка/одласка у/из вртића.

*Пооштрити хигијенске мјере у процесу припреме, транспорта и подјеле хране, уз појачан инспекцијски надзор.