Фото: Бојан Д.Тошић

Општина Соколац је уврстила изградњу ски лифта „Пуховац” на истоименом брду у Стратегију развоја туризма 2021-2025.

У ту сврху Општина Соколац је упутила захтјев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде за давање сагласности на приједлог одлуке о измјенама одлуке о додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске (општине Соколац) на подручју општине Соколац Деливоју Вукојчићу из Сокоца.

Министарство је дало сагласност Општини Соколац на приједлог ове одлуке.

У образложењу је наведено да је у прилогу наведеног захтјева наведена документација: приједлог одлуке о измјенама одлуке, приједлог анекса 1. уговора, Одлуку Владе Републике Српске о измјенама и допунама одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у 2021. години са расподјелом средстава према којој се из буџетских средстава за јавне инвестиције за 2021. годину, финансира између осталих и Пројекат изградње ски-лифта чији је носилац Општина Соколац и захтјев закупца Деливоја Вукојчића за анексирање уговора о закупу.

Након разматрања достављене документације као и документације којом располаже министарство, утврђено је да је захтјев Општине Соколац оправдан.

Начелник Општине Соколац и Деливоје Вукојчић ће закључити Анекс 1. уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, а у складу са чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту.

НАРЕДНИ КОРАЦИ

Наредни кораци су пребацивање пољопривредног у грађевинско земљиште, те утврђивање грађевинске зоне и цијене грађевинског земљишта на поменутој локацији. Као и процедура легализације и преузимања управљања над изграђеним објектима.

Влада Републике Српске је за изградњу ски лифта у Сокоцу одобрила 100.000,00 КМ и уплатила добављачима Дедајић д.о.о. Сарајево 80.185.00 КМ, а ЗТР Сервис Ђурђић Соколац 8.775,00 КМ.

Од Општине Соколац као носиоца пројекта Влада Републике Српске тражи да до краја децембра достави рачуне у циљу затварања авансних плаћања. Такође тражи да се изграђени објекти и инсталације укњиже на Општину Соколац.

– Општина Соколац ће провести одлуке Владе Републике Српске, а у пројекту ће учествовати са 20.000,00 КМ у првој фази, а Град Источно Сарајево такође са 20.000,00 КМ – потврдио је начелник општине Соколац Милован Бјелица.

Скијалиште „Пуховац“ служиће смучарским и скијашким клубовима са подручја општине Соколац, школама скијања, грађанима и туристима и биће важан дио зимске туристичке понуде. Ски лифт предствља прву фазу побољшања инфраструктуре за зимске спортове, гдје су планиране и стазе за смучање, сноуборд и клизалиште у самој градској зони.