Влада Србије донијела је најновије одлуке послије јучерашње трагедије у Основној школи „Владислав Рибникар“, потврђено је Танјугу у Влади Србије.

Најновијим одлукама Влада предлаже Мораторијум на издавање дозвола за држање и ношење кратког ватреног оружја (одобрења за набавку оружја, оружних листова и др.), на двије године. У року од три мјесеца мора бити завршена ревизија свих издатих дозвола за држање оружја.

Одлучено је да се у року од шест мјесеци заврши контрола како лица која имају дозволе држе оружје, а посебно контрола да ли су испуњени законски услови за безбједан смјештај и чување оружја, као и да ли се оружје чува одвојено од муниције и да ли је на адекватан начин спријечен приступ оружју и муницији малоqетницима и другим неовлашћеним лицима.

Контрола свих стрељана на територији Републике Србије да буде завршена у року од три мјесеца, у року од мјесец дана припремљени прописи о условима и начину коришћења стрељана, укључујући забрану приступа малоqетним лицима.

Налаже се Министарству правде да у оквиру постојеће Радне групе за измену Кривичног законика припреми измјене закона којима би се прописала кривичноправна одговорност за лица која омогуће малоqетним и другим неовлашћеним лицима да дођу у посјед ватреног оружја и која малољетна и друга неовлашћена лица обучавају да рукују ватреним оружјем.

Такође, Министарству правде се предлаже да размотри могућност измјена Кривичног законика како би се старосна граница за кривичноправну одговорност малоqетних лица снизила са 14 на 12 година, уз поштовање међународних и европских стандарда.

Министарству просвете и Министарству здравља налаже се да у сарадњи, у року од мјесец дана, припреме прописе којима ће се омогућити увођење обавезних тестова за наркотике у средњим школама и у основним школама за ученике седмог и осмог разреда.

Влада ће у року од 10 дана формирати Савјет за спрјечавање вршњачког насиља који ће, између осталог, обезбиједити организовање мобилних тимова за вршњачко насиље кроз протоколе између центара за социјални рад и других служби (образовне и здравствене установе, полиција) које би хитно реаговале на случајеве вршњачког насиља и у консултацијама са синдикатима просвјетних радника и удружењима родитеља ученика размотрити цјелисходност доношења мјере забране употребе мобилних телефона у школама.

Министарству правде и Министарству информисања и телекомуникација налаже се да у сарадњи, у року од мјесец дана, размотре могућност пооштравања санкција за непоштовање прописаних обавеза пружалаца медијских услуга, укључујући интернет и друге електронске платформе као и друштвене мреже, у погледу забране програмских садржаја којим се истиче и подржава насиље, криминално и друго недозвољено понашање, емитовање сцена бруталног насиља и других садржаја који могу тешко да нашкоде физичком, менталном или моралном развоју малољетника.

Како је речено, Влада ће у року од десет дана формирати Радну групу за безбједност дјеце на интернету, која ће размотрити увођење мјере забране приступа сајтовима (Даркнету и сл.) који садрже савјете како да се изврши убиство, набави дрога или ватрено оружје.