Огласи

PDF Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Соколац путем јавног надметања /04.02.2021./

PDF Оглас о стављању на јавни увид Нацрта измјене и допуне Плана парцелације „Етно село Равна Романија“- фаза I и фаза II /27.11.2020./

PDF Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Соколац путем јавног надметања /05.11.2020./

PDF Допуна Јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Соколац путем јавног надметања /24.07.2020./

PDF Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Соколац путем јавног надметања /20.07.2020./

PDF Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Соколац путем јавног надметања /29.04.2020./

PDF Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Соколац путем прибављања писмених понуда /12.03.2020./

PDF Измјена дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ у Сокоцу, на земљишту означеном као к.ч. 1229 и 1230, К.О. Соколац /27.03.2018./

PDF Оглас о стављању на јавни увид Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ у Сокоцу на земљишту означеном као к.ч.1216/1,1216,1217/1 и 1217/4, K.O. Соколац /27.02.2017./

PDF Оглас о стављању на јавни увид Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ у Сокоцу на земљишту означеном као к.ч. 832/12 и дијелу к.ч. 832/14, K.O.Соколац /27.02.2017./