Ученици првог разреда основних школа у Републици Српској у школској 2019/2020. години раде по новом наставном плану и програму у којем је посебан нагласак стављен на уважавању индивидуалних карактеристика ученика, саопштено је из Министарства просвјете и културе Српске.

Ресорно министарство дало је сагласност на овај план који је припремио Републички педагошки завод, на основу релевантних сазнања, истраживања мишљења наставника, налаза стручно-педагошког надзора, савјетодавног рада са наставницима и родитељима о потреби за измјенама наставног програма првог разреда, те савремених научних сазнања и достигнућа.

– С обзиром да је фокус рада у првом разреду више на социјализацији, а мање на образовним циљевима, потребно је ученике више стављати у позицију да учествују, стварају, проживљавају, а не да понављају и репордукују садржаје поучавања – наводи се у саопштењу.

У складу с тим, истиче се, извршене су концепцијске и садржајне измјене наставног програма, а посебан нагласак стављен је на уважавање индивидуалних карактеристика ученика.

– Концепцијске измјене се огледају у томе да су исходи учења и садржаји васпитно-образовних подручја груписани у логичне цјелине – наставне теме, а за сваку наставну тему је дато методичко упутство које наставницима олакшава интерпретацију/реализацију наставног програма – наводи се у саопштењу.

Из Министарства додају да ово прате и садржајне измјене, односно измјене исхода и садржаја учења, који јасно и експлицитно упућују на наставу која је заснована на искуственом учењу, игроликим активностима са фокусом на међупредметне компетенције, којима се остварује утицај на цјеловит развој ученика – радни, интелектуални, социјални, емоционални и физички.