Општина Соколац

На основу члана 36. став 2. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број 10/05, 34/07, 6/10, 5/13 и 3/14) и члана 6. Пословника Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број 17/05 и 10/13),  предсједник СО Соколац сазива конститутивну сједницу Скупштине општине Соколац.

Конститутивна сједница Скупштине општине Соколац одржаће се 29.11.2016.године (уторак) са почетком рада у 9:00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Соколац.

За сједницу је предложен сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1.

Извјештај Општинске изборне комисије о резултатима локалних избора 2016. године у Општини Соколац.

2.

Избор Радног предсједништва.

3.

Избор Верификационе комисије.

4.

Извјештај Верификационе комисије и верификација мандата одборника.

  • Полагање свечане заклетве.
  • Потписивање изјаве о прихватању Етичког кодекса.

5.

Избор Комисије за избор и именовање (предсједника, замјеника предсједника и три члана).

6.

а) Одлука о разрјешењу предсједника Скупштине општине Соколац због истека мандата.
б) Избор и именовање предсједника Скупштине општине Соколац.

7.

а) Одлука о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Соколац због истека мандата.
б) Одлука о избору и именовању потпредсједника Скупштине општине Соколац.

8.

Одлука о избору предсједника и чланова радних тијела  Скупштине општине Соколац:

а) Мандатна комисија
б) Комисија за прописе и статутарна питања
в) Комисија за награде и признања
г) Комисија за вјерска питања
д) Комисија за равноправност полова
ђ) Комисија за младе
е) Комисија за буџет и финансије
ж) Комисије за популациону политику
з) Одбор за друштвени надзор и представке
и) Одбор за регионалну и међународну сарадњу
ј) Етички одбор
к) Савјет за спорт
л) Савјет за културу
љ) Одбор за вјенчање

9.

Одлука о утврђивању листе стручњака за састав Комисије за пријем службеника у Општинску управу Општине Соколац.

10.

а) Одлука о разрјешењу замјеника начелника  због истека мандата.
б) Одлука о избору и именовању замјеника начелника Општине Соколац.

11.

а) Одлука о разрјешењу секретара Скупштине општине Соколац због истека мандата.
б) Одлука о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Соколац.
в) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање секретара Скупштине општине Соколац.
г) Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Соколац.

12.

а) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и финансије због истека мандата. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и финансије.
б) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу због истека мандата. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу.
в) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове због истека мандата. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове.
г) Одлука о разрјешењу начелника Одјељења комуналне полиције због истека мандата. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.

Присуство на сједници је обавезно.