PDF Истраживање перцепције грађана


PDF Јавни позив

DOC Смјернице за апликанте

DOC Информације о честим грешкама

DOC Најчешћа питања са одговорима

DOC Пројектни приједлог

XLS Преглед буџета прорачуна

DOC Матрица логичког оквира

DOC План активности и промоције

DOC Административни подаци о апликанту

DOC Финансијска идентификациона форма

DOC Изјава о подобности

DOC Изјава о двоструком финансирању

DOC Изјава о партнерству

DOC Листа за провјеру

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) је трогодишњи пројекат (фебруар 2017-фебруар 2020. године), који финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

ReLOaD је утемељен на позитивним искуствима пројекта Јачање локалне демократије (ЛОД), који је у Босни и Херцеговини проводио UNDP, уз финансијску подршку ЕУ, и који служи као примјер добре праксе која се сада користи и као модел широм Западног Балкана. Као регионална иницијатива, ReLOaD пројекат се проводи у Албанији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* и Србији.

С обзиром на регионалну присутност, ReLOaD ће функционисати као платформа за умрежавање земаља/територија Западног Балкана, те за размјену искустава и научених лекција везано за боље пружање услуга грађанима.

Циљ ReLOaD пројекта је јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на Западном Балкану, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања организација цивилног друштва из општинских буџета, усмјереног ка већем грађанском учешћу у процесима доношења одлука и унапређењу нивоа пружања услуга у локалним заједницама.

ReLOaD ће унаприједити финансијске механизме путем којих ће општине, које финансирају организације цивилног друштва, имплементирати активности приоритетне за локални развој, у сарадњи с организацијама цивилног друштва. На тај начин ReLOaD пројекат ће, у партнерству са локалним властима широм Западног Балкана, допринијети повећању укључености цивилног друштва у процесе доношења одлука и побољшању нивоа пружања услуга према грађанима.

У Босни и Херцеговини, ReLOaD пројекат сарађује са 21 јединицом локалне самоуправе: Бања Лука, Братунац, Бијељина, Брод, Центар – Сарајево, Градачац, Јабланица, Какањ, Маглај, Модрича, Пале, Рудо, Соколац, Стари Град- Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње, Тузла, Витез, Вогошћа.

У овим јединицама локалне самоуправе ReLOaD ће своје активности усмјерити на рад са представницима општинске администрације, општинских скупштина и организација цивилног друштва, те унапређење њихових капацитета за побољшање сарадње између локалних власти и организација цивилног друштва.

У јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини које већ имају усвојен правни оквир за транспарентну додјелу средстава за пројекте организација цивилног друштва, ReLOaD ће радити на његовом интензивнијом провођењу и осигурању одрживости таквог система. У јединицама локалне самоуправе које немају већ усвојени правни оквир, ReLOaD пројекат ће радити на његовом усвајању и самом провођењу у Босни и Херцеговини.

Одабране партнерске општине и градови се обавезују да ће на транспарентан начин финансирати пројекте од јавног интереса, које ће проводити организације цивилног друштва, а са циљем побољшања животних услова за све грађане.

У одабраним општинама и градовима, ReLOaD пројекат ће подржати провођење 80 пројеката организација цивилног друштва, а очекује се да ће корист од тих пројеката имати око 20.000 грађана у Босни и Херцеговини. Посебна пажња ће бити посвећена пројектима који пружају социјалне услуге за најрањивије категорије друштва, пројектима који раде на унапријеђењу равноправности полова и заштити околине, те пројектима који се баве питањима људских права.

Суштина ReLOaD пројекта је у примјени транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва који су утемељени на локалним стратешким документима и који су фокусирани на грађане и њихове потребе.

Пратите ReLOaD пројекат и на Facebook-у: RELOADWesternBalkans