Чланови Надзорног одбора предузећа “Шуме Републике Српске” именовали су Ристу Марића за директора овог предузећа.

ristomaric11012017

Из “Шума Републике Српске” је саопштено да је на мјесто извршног директора за производњу именован инжењер шумарства Милан Тепић из Челинца, а за извршног директора за правне, кадровске и опште послове правник Драгана Туторић са Сокоца.

На мјесто извршног директора за финансијско-рачуноводствене послове именована је Стојанка Борковић, економиста из Хан Пијеска, док је на мјесто извршног директора за план, анализу и информатику именован Зоран Стојичић, инжењер шумарства из Бањалуке.

Инжењер шумарства из Дервенте Славен Гојковић именован је за извршног директора за комерцијалне послове. Именовање директора и извршних директора извршено је по јавном конкурсу за избор и именовање директора и извршних директора предузећа “Шуме Републике Српске” Соколац, у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о министарским, владиним и другим именовањима, те Статутом Јавног предузећа, а на приједлог Комисије за избор директора и извршних директора.