Фото: Соколац-срце Романије

На основу члaна 53. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 17/05, 31/07 и 10/13), предсједник СО Соколац сазива 3. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 24. фебруара 2017. године /петак/ са почетком рада у 9:00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац.

За сједницу је предложен сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1.

Разматрање и усвајање записника са 2. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 30. децембра 2016. године.

2.

Приједлог Одлуке о платама општинских функционера.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ в.д. начелник Одјељења за привреду и финансије

3.

Приједлог Одлуке о продаји грађевинске парцеле путем лицитације на локалитету „Ћилимара“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миломир Рајић в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

4.

Приједлог Одлуке о продаји грађевинске парцеле путем лицитације не локалитету „Соколачке њиве“ к.ч.број 974/117.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миломир Рајић в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

5.

Приједлог Одлуке о продаји грађевинске парцеле путем лицитације не локалитету „Соколачке њиве“ к.ч.број 715/48.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миломир Рајић в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

6.

Приједлог Одлуке о продаји грађевинске парцеле путем лицитације не локалитету „Мајдани“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миломир Рајић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

7.

а) Приједлог Закључка о утврђивању и стављању на јавни увид Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ у Сокоцу на земљишту означеном као к.ч. број 1216/1, 1216, 1217/1, 1217/4 К.О. Соколац.
б) Приједлог Закључка о утврђивању и стављању на јавни увид Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ у Сокоцу на земљишту означеном као к.ч. број 832/12 и дијелу к.ч. 832/14 К.О. Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Миломир Рајић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове

8.

Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Општине Соколац у износу од 4.000.000 КМ.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ в.д. начелник Одјељења за привреду и финансије

9.

а) Програм коришћења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2017. години.
б) Приједлог Одлуке о усвајању Програма коришћења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2017. години.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ в.д. начелник Одјељења за привреду и финансије

10.

Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. Начелника Одјељења комуналне полиције.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица начелник Општине Соколац

11.

Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за локални развој.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица начелник Општине Соколац

12.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу.
б) Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за општу управу.
в) Приједлог Одлуке о разрјешењу в. д. начелника Одјељења за привреду и финансије.
г) Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за привреду и финансије,
д) Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
ђ) Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица начелник Општине Соколац

13.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу директора ЈУ Центра за социјални рад Соколац због истека мандата.
б) Приједлог Одлуке о именовањеу в.д. директора ЈУ Центра за социјални рад Соколац.
в) Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центра за социјални рад Соколац.
г) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора ЈУ Центра за социјални рад Соколац.
д) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор директора ЈУ Центра за социјални рад Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Данко Вучетић предсједник Комисије за избор и именовање

14.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац због истека мандата.
б) Приједлог Одлуке о именовањеу в.д. директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање  Соколац.
в) Приједлог Одлуке о расписивању конкурса за избор и именовање директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац.
г) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац.
д) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Данко Вучетић предсједник Комисије за избор и именовање

15.

Приједлог Одлуке о именовању члана Општинске изборне комисије Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Данко Вучетић предсједник Комисије за избор и именовање

16.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Соколац.
б) Приједлог Одлуке о именовању секретара Скупштине општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Бојана Марковић предсједник Скупштине општине Соколац

17.

Рјешавање захтјева

18.

Одборничка питања

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ.

Присуство на сједници је обавезно.