Микрокредитна фондација ЕКИ је настала из микрокредитног програма World Vision International 1996. године.

Поред своје основне дјелатности, велику пажњу поклања препознавању потреба становништва које нису везане за кредитирање. Значајан дио финансијских средстава ЕКИ издваја и усмјерава управо ка тим потребама, кроз разне облике донација. Посебан акценат приликом реализације, ставља се на најмлађе чланове нашег друштва гдје су приоритет свакако социјално угрожене заједнице или појединци. Поред тога, велики број донација усмјерен је ка побољшању услова у области спорта и културе, како би млади имали прави избор у одабиру својих ваншколских активности.

Представници МКФ ЕКИ посјетили су данас Установу за предшколско васпитање и образовање, те им уручили тепихе, који су били неопходни соколачком вртићу. Приликом посјете истакли су своје задовољство што својим скромним средствима могу да помогну обданишту.

Овом приликом упутили су позив оваквим и сличним организацијама, да слиједе њихов примјер, те да, кад за то имају прилику позитивно утичу на развој друштва и малих локалних заједница.