Доц. др Маријана Каповић Соломун, доцентица Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци, номинована је као члан UNCCD SPI (United Nations Convention to Combat Desertification Science-Policy Interface) које је научно тијело UNCCD Конвенције задужено за промоцију и успостављање дијалога између науке и доносиоца одлука по питањима дезертификације, деградације земљишта и суше (DLDD).

SPI активно ради на пружању информација и знања о DLDD – у потребних за планирање и израду мјера и политика које осигуравају одрживо коришћење и унапређење стања земљишних ресурса, као и услуга екосистема које су везане за земљиште. Међу члановима овог тијела налази се 20 глобално признатих научника од укупно 196 земаља потписница Конвенције, а из области дезертификације, деградације земљишта и суше који активно раде на укључивању широког спектра научних механизама, повећању синергије са другим научним панелима, идентификацији потреба и проблема у DLDD, те дају резултате доносиоцима одлука и предлажу могућа рјешења.