Тим за управљање пројектима при Министарству финансија Републике Српске дао је сагласност општини Соколац да започне са израдом тендерске документације за компоненту III пројекта “Снабдјевање водом и пројекат канализације у општини Соколац” који се имплементира у склопу пројекта “Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској”.

По пројекту, Министарство финансија РС дало је сагласност да општина Соколац из кредитних средстава расположе са 630.000 еура. По одобрењу средстава од стране Еврпске комисије, општина Соколац ће добити и грант средства у износу од 250.000 еура.

III компонентом пројекта, предвиђена је:

  • Изградња примарног канализационог вода од насеља Мајдани до транзитног вода ка локалитету Бјелосављевићи гдје је идејним рјешењем планирана изградња система за пречишћавање отпадних вода, профил Ø 300 Л=1.750м
  • Изградња примарног канализационог вода од насеља Брезјак до транзитног вода ка локалитету Бјелосављевићи гдје је идејним рјешењем планирана изградња система за пречишћавање отпадних вода, профил Ø 300 Л=2.250м
  • Изградња примарног канализационог вода од насеља Подроманија до транзитног вода ка локалитету Бјелосављевићи гдје је идејним рјешењем планирана изградња система за пречишћавање отпадних вода, профил Ø 300 Л=4.750м и профил Ø 400 Л=1.750м
  • Изградња примарног канализационог вода од заједничког транзитног вода канализације до Бјелосављевића гдје је идејним рјешењем планирана изградња система за пречишћавање отпадних вода, профил Ø 300 Л=1.125м и профил Ø 400 Л=1.125м
Avatar
Рођена у Сарајеву 1987. године. Основно и средње образовање стекла у Сокоцу. Студије новинарства завршила на Филозофском факултету на Палама 2011. године. Новинарску каријеру започела 2012. у ЈП „Инфо Центар“ Соколац у коме задржала до 2014. године. Од јуна 2014. обавља послове самосталног стручног сарадника за односе са јавношћу у кабинету начелника општине Соколац.